• नांवAmankar Ashok Mahadeorao
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, वाशीम
  • Emailsdowashim@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

02-01-1962

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी.

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

वाशीम

तालुका

वाशीम

सेवा प्रवेश दिनांक

20-01-1990

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, वाशीम  01-05-2006 पासून