• नांवश्रीमती. सुकेश‍िनी कांबळे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार (अतिक्रमण/निष्कासन), कुर्ला
  • Emailsukeshinikamble@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-10-1978

शैक्षणिक अहर्ता

बी कॉम

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

कुर्ला

सेवा प्रवेश दिनांक

14-10-1999

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार (अतिक्रमण/निष्कासन), कुर्ला  02-06-2011 पासून