• नांवKhedkar Mahadev Vikram
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उपविभागीय अधिकारी मूल
  • Emailmahadevkhedkar2015@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-08-1983

शैक्षणिक अहर्ता

BA

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

चंद्रपूर

तालुका

मुळ

सेवा प्रवेश दिनांक

04-05-2015

सध्याची पदस्थापना

उपविभागीय अधिकारी मूल पासून