• नांवBodhe Shridhar Wamanrao
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Dy Collector ( SRA ) Thane
  • Emailshridharbodhe@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

29-09-1960

शैक्षणिक अहर्ता

B.Sc, MBA, LL. M, Ph.D

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

ठाणे

सेवा प्रवेश दिनांक

05-03-1994

सध्याची पदस्थापना

Dy Collector ( SRA ) Thane  पासून