• नांवगायकवाड शशिकांत बिभीषण
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Tahsildar General, Collector Office, Aurangabad
  • Emailgshashi14@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-10-1982

शैक्षणिक अहर्ता

M. A.

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

04-03-2010

सध्याची पदस्थापना

Tahsildar General, Collector Office, Aurangabad  पासून