• नांवदेवरे कैलास भागवत
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसिलदार अक्‍कलकुवा
  • Emaildevrekailas@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

08-04-1976

शैक्षणिक अहर्ता

BSc. Physics

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नंदुरबार

तालुका

अक्कलकुवा

सेवा प्रवेश दिनांक

29-05-1997

सध्याची पदस्थापना

तहसिलदार अक्‍कलकुवा पासून