• नांवजाधव शोभा विद्यासागर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना SUB DIVISONAL OFFICER AUSA-RENAPUR
  • Emailshobha.jadhav@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-01-1978

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

लातूर

सेवा प्रवेश दिनांक

22-10-1999

सध्याची पदस्थापना

SUB DIVISONAL OFFICER AUSA-RENAPUR पासून