• नांवगोसावी मीनाक्षी भगीरथ
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना naib tehsildar
  • Emailmeenakshigosavi@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-05-1983

शैक्षणिक अहर्ता

msc

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

नागपूर

तालुका

नागपूर शहर

सेवा प्रवेश दिनांक

09-06-2014

सध्याची पदस्थापना

naib tehsildar पासून