• नांवसांगाडे प्रशांत मनोहर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Prob. Tahsildar Dhanora
  • Emailpsangade157@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-10-1986

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

गोंदिया

तालुका

सालेकासा

सेवा प्रवेश दिनांक

22-07-2014

सध्याची पदस्थापना

Prob. Tahsildar Dhanora 22-07-2014 पासून