• नांववाहूरवाघ वैशाख वसंत
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना TAHSILDAR PRO.
  • Emailneovaishakh@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-01-1978

शैक्षणिक अहर्ता

MA;SET

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अकोला

तालुका

अकोला

सेवा प्रवेश दिनांक

16-07-2014

सध्याची पदस्थापना

TAHSILDAR PRO. पासून