• नांवदांडगे मनीषा प्रल्हाद
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना probationary deputy collector
  • Emailmanudandge@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-01-1989

शैक्षणिक अहर्ता

b. tech comp

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

भंडारा

तालुका

भंडारा

सेवा प्रवेश दिनांक

04-05-2014

सध्याची पदस्थापना

probationary deputy collector पासून