• नांवKALE RUPALI SHANKAR
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना PRO. NAIB TAHSILDAR
  • Emailrupalikale7481@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

23-02-1984

शैक्षणिक अहर्ता

B.A.LLB

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

धुळे

तालुका

धुळे

सेवा प्रवेश दिनांक

15-04-2013

सध्याची पदस्थापना

PRO. NAIB TAHSILDAR पासून