• नांवनिळ-ठुबे कल्पना
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना probationary Deputy Collector
  • Emailthube_kalpana@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

25-09-1983

शैक्षणिक अहर्ता

B.A.(psychology)

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

चंद्रपूर

तालुका

चंद्रपूर

सेवा प्रवेश दिनांक

29-09-2012

सध्याची पदस्थापना

probationary Deputy Collector पासून