• नांवराउत संतोष झुंबरलाल
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना DISTRICT SUPPLY OFFICER,BEED
  • Emailsanty_2137@yahoo.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-09-1980

शैक्षणिक अहर्ता

B.A. D.Ed.

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

बीड

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

18-10-2011

सध्याची पदस्थापना

DISTRICT SUPPLY OFFICER,BEED पासून