• नांवसंसारे आसावरी रमाकांत
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Tahasildar Election Collector Office Thane
  • Emaildr.aasawari@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-09-1976

शैक्षणिक अहर्ता

Ph D

मुळ जिल्हा

रत्नागिरी

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

ठाणे

सेवा प्रवेश दिनांक

17-08-2004

सध्याची पदस्थापना

Tahasildar Election Collector Office Thane पासून