• नांवKULKARNI DEEPALI UMAKANT
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Murud
  • Emaillifterdeepali@yahoo.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-10-1979

शैक्षणिक अहर्ता

B.A.

मुळ जिल्हा

ठाणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

मुरुड जंजिरा

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-2012

सध्याची पदस्थापना

Murud पासून