• नांवधनजकर सिद्धार्थ शंकरराव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Prob.Naib Tahasildar
  • Emaildhanajkar@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-07-1978

शैक्षणिक अहर्ता

MA

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

जालना

तालुका

बदनापूर

सेवा प्रवेश दिनांक

15-04-2013

सध्याची पदस्थापना

Prob.Naib Tahasildar पासून