• नांवकाळे रमेश पंढरीनाथ
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना कलेक्टर stamp nashik
  • Emailrameshkale66@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

25-04-1966

शैक्षणिक अहर्ता

Msc agri

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

नाशिक

सेवा प्रवेश दिनांक

27-01-1991

सध्याची पदस्थापना

कलेक्टर stamp  nashik पासून