• नांवपरदेशी विकी मदनसिंग
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना prob.naib tahasildar
  • Emailvickypardeshi45@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-05-1983

शैक्षणिक अहर्ता

BA( ENGLISH)

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सातारा

तालुका

सातारा

सेवा प्रवेश दिनांक

20-06-2011

सध्याची पदस्थापना

prob.naib tahasildar पासून