• नांवरवींद्र के मठपती
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Nmmc
  • Emailravindramathapati@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-07-2013

शैक्षणिक अहर्ता

B. V. Sc.

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

ठाणे

सेवा प्रवेश दिनांक

18-06-1997

सध्याची पदस्थापना

Nmmc पासून