• नांवशिवाजी दावभट
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना SDO palghar
  • Emailshivajidavbhat.davbhat@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-05-1970

शैक्षणिक अहर्ता

M Sc (Agri)

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

पालघर

सेवा प्रवेश दिनांक

26-07-1996

सध्याची पदस्थापना

SDO palghar पासून