• नांवश्री.सी.बी. सानप
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Tahsildar General Satara
  • Emailsanapchandrashekhar@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-07-1972

शैक्षणिक अहर्ता

B.Sc.

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सातारा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

14-01-1999

सध्याची पदस्थापना

Tahsildar General Satara पासून