• नांवश्री.आर.व्ही. रांजणे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, माण
  • Emailraviranjane@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1976

शैक्षणिक अहर्ता

B .A.

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सातारा

तालुका

मान

सेवा प्रवेश दिनांक

08-04-2011

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, माण ---05-2012 पासून