• नांवश्रीमती.मंजुषा मिसकर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना सह. निबंधक वर्ग १, सोलापूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

27-04-1976

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

प्रतिनियुक्ती

जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

22-11-2001

सध्याची पदस्थापना

सह. निबंधक वर्ग १, सोलापूर  ---06-2012 पासून