• नांवश्री. मंदार कुलकर्णी
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना वि.का. दंडाधिकारी सेवा वर्ग वि.आ.का. नाशिक
  • Emailsmandarkulkarni@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-01-1979

शैक्षणिक अहर्ता

B.Sc(Agri)

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

नाशिक

सेवा प्रवेश दिनांक

11-08-2004

सध्याची पदस्थापना

वि.का. दंडाधिकारी सेवा वर्ग  वि.आ.का. नाशिक  पासून