• नांवडॉ.जयकृष्ण फड
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उपविभागीय अधिकारी, खेड रत्ना.
  • Emailjsphad@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-10-1977

शैक्षणिक अहर्ता

M.Sc Agri Ph.D Agril. Economics

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

अलिबाग

सेवा प्रवेश दिनांक

17-09-2007

सध्याची पदस्थापना

उपविभागीय अधिकारी, खेड रत्ना. पासून