• नांवश्री. शशिकांत हदगल
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी
  • Emailsmhadgal@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

02-02-1975

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

22-11-2002

सध्याची पदस्थापना

उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी  01-03-2013 पासून