• नांवश्री. शशिकांत मंगरुळे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना DEPUTY COLLECTOR RESETTLEMENT
  • Emailmangrule_shashikant@yahoo.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-01-1976

शैक्षणिक अहर्ता

BAMS

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नंदुरबार

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

25-11-2002

सध्याची पदस्थापना

DEPUTY COLLECTOR RESETTLEMENT पासून