• नांवसंजय भागवत
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना additional General Manager BEST
  • Emailsanjaybhagwat@yahoo.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

25-12-1962

शैक्षणिक अहर्ता

M Tech DIT

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

वर्धा

तालुका

वर्धा

सेवा प्रवेश दिनांक

18-10-1988

सध्याची पदस्थापना

additional General Manager BEST 23-09-2015 पासून