[Ctrl+G for Marathi/English]
Sr. Upload File Information Upload By File
61

वारस कायदे आणि मृत्यूपत्र

62

तलाठी कामकाज मार्गदर्शिका

63

101 गोष्टीरूपी फेरफार

64

Powers of inspection for Form no. 14 case to Nayab Tasildar

65

लेखनप्रमाद दुरुस्ती व पोकळीस्त नोंद

66

सार्वजनिक उपद्रव

67

जादुटोना विरोधी कायदा

68

AMBER LAMP (Curter)

69

वजन आणि मापे

70

गौण खनिज

71

वक्फ

72

पीक पहाणी आणि वहिवाट प्रकरणे

73

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2016 पासून राज्यात राबविणेबाबत.

74

मुस्लिम महिला (घटस्फोटात हक्क संरक्षण) कायदा, १९८६

75

शेत जमिनीत जमा झालेली वाळू/रेती निष्कासन करण्यास परवानगी देण्याबाबत

76

तहसीलदार (गट-अ) संवगातील adhikaryanchya badlanche प्रत्ययोजन करण्याबाबत

77

State Emblem Rules-2010

78

State Emblem (Prohib. of Improper Use) Act, 2005

79

State Emblem Act 2007

80

गोपनीय अहवाल बाबत माहिती