[Ctrl+G for Marathi/English]

सर, माझ्या आणि माझ्या शेजाऱ्या मध्ये म्हाडा ची एक सामायिक भिंत आहे. काही दिवस पूर्वी माझ्या शेजारीने त्याचे घर बांधकाम करण्यासाठी काढले. त्या वेळेस त्याने आम्हाला सामायिक भिंत पडून परत एक नवीन भिंत बंधू असे बोले पण आर्थिक आणि वेळे च्या अडचणी मुळे आम्ही ती नाकारली. आणि त्याला सामायिक भिंत वापरण्यास सांगितले. पण त्याने नवीन भिंत घेतली आणि त्या वेळेस मुंडेरीचा भाग तोडला. आता माझ्या घराच्या भिंतीत पाऊसच पाणी येतोय आणि भिंतीच मजबुती कमी झाली. शेजारी आता आम्हाला दुरुस्ती पण करू देत नाही आणि सामायिक भिंती चे पैसे मागतोय.
रेजिस्त्री अनुसार सामायिक भिंत कोणी तोडू शकत नाही आणि हक्क पण दाखवू शकत नाही. आम्ही त्याला हे लक्षात आणून दिले पण तो काही ऐकत नाही आणि पैसे साठी अडून बसलाय.
आम्हाला एक इंच सुद्धा मिळाली नाही आणि तो ती सामायिक भिंत विकत घ्या म्हणून मागे लागलाय. भिंती मध्ये पाणी शिरल्या मुळे भिंत कमकुवत झाली आहे आणि त्या मुळे माझ्या कुत्म्बाला जीवाचा धोका आहे. मला सामायिक भिंतीतली त्याची जागा विकत घ्यायची नाही ये आणि दुरुस्ती करायची आहे. तर मी आता काय करू. Please advice मी.

आपण ज्या क्षेत्रात राहतात त्या म्हाडा प्राधिकरणाकडे तक्रार देऊ शकता

सर नमस्कार
माझ्या वडिलांच्या नावे एकाच तालुक्यात दोन गावात जमीन आहे व वडील वारल्यानंतर वारसनोंदी आईच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केल्या दोन्ही गावाचा एकच तलाठी असल्यामुळे एकाच प्रतिज्ञापत्रातून दोन्ही गावाचा उल्लेख करून त्या तलाठ्याकडे ते सर्व कागदपत्रे जमा केली पण त्या तलाठ्याने एकाच गावातील जमिनीवर वारसनोंद केली पण दुसऱ्या गावातील जमीन हि वडिलांच्याच नावावर आहे वारस नोंद झालेली नाही तर मी आत्ता त्या जमिनीवर वारसनोंद करण्यासाठी काय करू कृपया मार्गदर्शन करावे.

एका गावातील वारस नोंद करून दुसऱ्या गावातील वारस नोंद तलाठी नाकारू शकत नाही . आपण हि बाब तहसीलदार/ प्रांत अधिकारी यांचे निदर्शनास आणून द्या

एका गावातील वारस नोंद करून दुसऱ्या गावातील वारस नोंद तलाठी नाकारू शकत नाही . आपण हि बाब तहसीलदार/ प्रांत अधिकारी यांचे निदर्शनास आणून द्या

आमची वडीलोपाजीत सामाईक जमीन आहे. या जमिनीमध्ये माझे आजोबा व त्यांचे ५ भाउ असे ६मुख्य हीसेदारहोते या आमच्या सर्व आजोबांचे निधन झल्या नंतर वारस तपासणी होऊन त्यांच्या सर्व लहान थोर वारसादारांची नावे सात बारा वर लागलेली आहेत, त्याजमिनीतील ४ गुंटे जमीन आम्ही मंदिर बांधण्यासाठी आमच्या गावाला बक्षीस देणार आहोत,सात बारावर जेवढी नावे आहेत त्यानी सर्वानी बक्षीस पत्रावर साही करणे जरूरी आहे काय की मुख्य ६ हीसेदार साही करू शकतात काय, तसेच या सात बारावर काही १८ वर्षा खालील मुलांचीही नावे आहेत तर त्यांचीही साही लागेल काय याची आपण माहिती देणे. धन्यवाद

मिळकत वडिलोपार्जित असल्याने , आजोबांपासून ४ पिढ्या यांचा या मिळकतीत प्रत्येकाचे जन्मापासून हक्क आहे . त्यामुळे सर्व Coparcener यांच्या वाक्षरया आवश्यक

सर मी लागवड योग्य जमिन 22 गुंठे खरेदी केली आहे. पण मंडळ अधिकारी यांनी तुकडे बंदी तुकडे जोड कायद्याचा भंग नोंद रद्द असा शेरा मारला आहे. तर सर फेर नोंद धरण्यासाठी काय करावे

आपण ज्या जिल्ह्यात राहतात , त्या जिल्ह्याचे बागायत , जिरायत व एकपिकी क्षेत्रासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र किती आहे याची माहिती घ्या .
बहुतांशी जिल्ह्यात खालील प्रमाणभूत क्षेत्र आहे
बागायत - ५ गुंठे
एकपिकी -१५ गुंठे
जिरायत २० गुंठे प्रमाण

तुकडेबंदी कायद्याचा भंग होईल असे वाटतं नाही .
या शिवाय , प्रश्नाधीन जमीन , रहिवासी , औद्योगिक , वाणिज्य जमीन वापर क्षेत्रात ( झोन) मध्ये असल्यास , त्या क्षेत्रास , तुकडेबंदी कायदा लागू होत नाही

श्री. किरण पाणबुडे साहेब नमस्कार,
शासन निर्णया नुसार शासनाने मूळ मालकांच्या नावे पूर्वी असणाऱ्या जागेला सरकार चे नाव लावून मूळ मालकांचे नाव रेघे खाली लावले असेल, तर अश्या जमिनी मूळ मालकांच्या नावे होतील त्या बाबत माहिती मिळावी -
१. सरकार चे नाव लावून मूळ मालकांचे नाव रेघे खाली लावले असेल तर मिळू शकते का?
२. मूळ मालकाचे नाव कमी करून जर मुलकी पड अशी नोंद असेल तर मिळू शकते का?
३. ४ ते ५ मालक आहेत व एका मालकाने त्याच्या हिस्श्या च्या जागेचे ६ पाठीची रक्कम काही काळ भरली व बाकीचे हिसेदारानी त्याच्या हिस्श्या ची रक्कम न भरल्याने ज्या मालकाने ६ पाठीची रक्कम भरली त्यांनी ती परत मागितली असेल तर त्यांना आताच्या निर्णयाचा लाभ मिळेल का?
४. शासनाचे नाव लागून शासनाने जर ती कुळांच्या नावे केली असेल, तर अशी जमीन मूळ मालकाला मिळू शकते का?
कृपया मार्गदर्शन करावे हि नम्र विनंती.

राजे ,
कोणत्या शासन निर्णयाने जमीन शासनाचे नवे दाखल झाली आहे ? कृपया ७/१२ वरील सर्व फेरफार पाहिल्यास आपणास जमिनीची इतंभूत माहिती मिळेल . त्या माहितीचे आधारे , मूळ मालकांना जमीन परत मिळेल कि नाही हे कळेल .

सर,
आपले शतशः आभार. आपण हि वेब साईट काढली व गरजू लोकांनां मदत करता.
मी शासकीय कर्मचारी असून मला तहसील मधून माझे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र काढायचे आहे. माझी ग्रॉस सॅलरी गृहीत धरतील कि फक्त बेसिक.का करपात्र उत्पन्न ?

उत्पन्न दाखल्यासाठी ग्रॉस सॅलरी गृहीत धरली जाते .
मात्र त्याचा वापर प्रगत व उन्नत गटात मोडत नसल्याबाबत आपले पाल्यासाठी दाखला मिळण्यासाठी करण्याचा असेल तर , पगारापासून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरले जात नाही

नमस्कार सर
माझ्या सावत्र आईचा मृत्यू २३-१०-२०१६ रोजी झालेला आहे आणि मृत्यूची नोंद करणे राहून गेले आहे. तरी कृपया आत्ता नोंद करण्यासाठी काय करावे लागेल व मृत्यू झाल्यापासून किती दिवसात नोंद करावी लागते याविषयी मार्गदर्शन करावे.

माझ्या आजोबाच्या नावने असलेली जमीन डॉ शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड कॉलेज साठी जमीन इ.स १९९२ मध्ये संपादित केलेली आहे तर मला प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळेल का ?
जर मिळेत असेल तर काय करावे लागेल

जमीन संपादन करताना त्या वेळचा पुनर्वसन कायदा १९८६ लागू केला असेल तर आपणास प्रकल्प दाखला मिळेल .

महोदय सर
३२ ग नुसार जमिनीची किंमत ठरल्या नंतर ती रक्कम कोणाला मिळते जमीन मालकाला मिळते का ?
जर जमीन मालकाला मिळत असेल तर आमच्या बाबतीत असा झाला आहे कि आमचे मालक म्हणून नाव कमी करण्यात आले आहे. व फेरफार मध्ये कारण दिले आहे कि कलम ३२ ग नुसार खरेदी करून मालकांची नावे कमी करण्यात आले आहे. परंतु आम्हाला मालक म्हणून कोणतीही रक्कम मिळालेली नाही व मालक म्हणून ३२ ग दाव्याची नोटिसा सुद्धा आलेली नव्हती तर या प्रसंगी काय केला पाहिजे ?

३२ ग ची रक्कम मूळजमीन मालकांनाच मिळते . रक्कम मिळाली नसल्यास आपण , शेत जमीन न्याय्यधिकरण म्हणजे , तहसीलदार कार्यालयात , संपर्क साधा . आपणास निश्चित रक्कम मिळेल .
हि रक्कम जमीन शेत साऱ्याच्या जास्तीत जास्त २०० पट असते .

Namaskar Sir,
Mi kul Kayda Kalam 32 antargat case 21/11/2015 roji dhakhal keleli ahe. Hi case 6/4/2017 roji nikali kadanyasathi tahsildar sahebanni band keli parantu adyap nikal dilela nahi. Tar case nikali kadnyasathi kahi kalavadhi ahe ka?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अंतर्गत , दाखल अपील प्रकरणाचा निकाल १ वर्षात ( प्रकरण दाखल झाल्यापासून ) देणे आवश्यक आहे . आपला कुळकायदा कलम ३२ ग अंतर्गत दावा आहे . त्यास जमीन महसूल कायद्याच्या तरतुदी लागू नाहीत . मात्र शासने मा उच्च न्यायालयात अर्धन्यायिक प्रकरणात अनुसरायच्या कार्य पद्धतीबाबत शपथ दाखल केले आहे . शासनाने या बाबत , तीच कार्यपद्धत अनुसरणे बाबत निर्देश दिले आहेत . ते निर्देश कुल कायद्या खालील प्रकरणास लागू आहेत .
या निर्देशानुसार प्रकरण बंद झाले पासून ४ आठवड्यात निकाल देणे आवश्यक आहे . एप्रिल मध्ये प्रकरण बंद होऊन हि निकाल दिलेला नसल्यास , आपण हि संबंधीत बाब प्रांताधिकारी / जिल्हाधिकारी यांचे निदर्शनास आणून द्या .

आमची वडीलोपाजीत सामाईक जमीन आहे. या जमिनीमध्ये माझे आजोबा व त्यांचे ५ भाउ असे ६मुख्य हीसेदार होते या आमच्या सर्व आजोबांचे निधन झल्या नंतर वारस तपासणी होऊन त्यांच्या सर्व लहान थोर वारसादारांची नावे सात बारा वर लागलेली आहेत, त्या जमिनीतील ४ गुंटे जमीन आम्ही मंदिर बांधण्यासाठी आमच्या गावाला बक्षीस देणार आहोत,सात बारावर जेवढी नावे आहेत त्यानी सर्वानी बक्षीस पत्रावर साही करणे जरूरी आहे काय की मुख्य ६ हीसेदार साही करू शकतात काय, तसेच या सात बारावर काही १८ वर्षा खालील मुलांचीही नावे आहेत तर त्यांचीही साही लागेल काय याची आपण माहिती देणे. धन्यवाद

सर्वांची संमती आवश्यक आहे . कारण मिळकत वडिलोपार्जित आहे . अश्या वडिलो पार्जित मिळकतीमध्ये , पुढील ४ पिढ्यांना जन्मताच मिळकतीत हक्क आहे . वाटणी न झाल्याने , नक्की कोणाचे हिस्स्याची जमीन मंदिरासाठी जात आहे हे निश्चित नाही .

मा महोदय,
मी कुळ कायदा कलम ३२ अंतर्गत केस दाखल केलेली आहे. हि केस निकाली काढण्यासाठी मा तहसीलदार हवेली यांनी दि. ०६/०४/२०१७ रोजी बंद केली. परंतु ४ महिने गेल्यानंतरही केसचा निकाल काही दिला गेला नाही. तरी कृपया मला मागर्दशन करावे कि , केस निकाली काढण्यासाठी काही कालावधी असतो का? , यासाठी मला कोणाकडे दाद मागावी लागेल?

जमीन महसूल ( सुधारणा ) कायदा २०१६ नुसार , अधिकार अभिलेख व जमीन महसूल कायद्या अंतर्गत असलेली अपील प्रकरणे १ वर्षाचे आत निकाली काढणे बंधन कर्क आहे .
आपली केस , कुल कायद्याअंतर्गत आहे व ती अपील नसून , दावा आहे . त्यामुळे वरील तरतूद आपली प्रकरणी लागू होणार नाही . तथापि , अर्धन्यायिक प्रकारणांबाबत , शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक निर्देशानुसार , प्रकरण बंद झाल्यापासून , ३-४ आठवड्यात निकाल देणे आवश्यक आहे . आपले प्रकरणांत , ५ महिना कालावधी होऊन गेलेला आहे . त्यामुळे निकाल देणे आवश्यक आहे . हि बाब आपण माँ. जिल्हाधिकारी यांचे निदर्शनास आणून द्या .

शासन च्या सिंचन प्रकल्प काम साठी केले गेलेल्या भूसंपादन पोटी चुकून जास्ती दिला गेलेला मावेजा शेतकर्या कडून वसूल करण्याची पद्धत काय आहे ?

होय.
Section 17 -3 (B ) ऑफ The Land Acquisition Act (3B) The amount paid or deposited under section (3A), shall be taken into account for
determining the amount of compensation required to be tendered under section 31, and where
the amount so paid or deposited exceeds the compensation awarded by the Collector under
section 11, the excess may, unless refunded within three months from the date of Collector's
award, be recovered as an arrear of land revenue
सर भो .वर्ग २ चे जमिनीचे नोंदणीकृत मृत्युपत्र आहे .परंतु त्याचा अंमल होण्यापूर्वीच वारसाचा फेरफार झाला .सदर मृत्युपत्र धारकाने तक्रार दाखल केली कि मला सदर मृत्यूपत्राचे आधारे माझ्या नावाने नोंद होणे बाबत आदेश व्हावा .त्यानंतर कुटुंबातील सर्व लोकांनी आपसी करून सदर नोंदणीकृत मृत्यूपत्रा फेरफार न घेता १००/- स्टॅम्प पेपरवर आपसी वाटणीपत्र केले व त्याच वाटणीपत्रात दोन बहिणी व एक भाऊ यांचा हक्क सोडल्याचा लेख आहे .या सर्वांना केलेले वाटणीपत्र व हक्क सोडल्याचा लेख यावर फेरफार होणेबाबत आदेश आपल्या कार्यालयाकडून पाहिजे आहे

वर्ग २ चे जमिनीचे मृत्यूपत्र होणार नाही

मृत्यपत्र कोणी केले आहे व त्यास शासनाने जमीन प्रदान केली होती का त्यास वारसाहक्काने (प्रदान) जमीन प्राप्त झाली होती ?
जर शासनाने ज्यास जमीन प्रदान केली होती त्यानेच जर मृत्यपत्र केले असेल तर , मृत्यपत्राची नोंद होणे आवश्यक . मात्र जर जमीन वारसाहक्काने प्राप्त झाली असेल तर , coparcenry मधील केवळ त्याचे हिस्स्यापुरते , असा मयत इसम त्याचे हयातीत मृत्यपत्र करू शकतो . उर्वरित क्षेत्राचे वाटप वारस हक्कानेच होईल .

वारसा नोंद करताना हक्क सोड पत्र करत येते का ???

होय.
ज्या वारसांचा हक्क सोडवायचा आहे त्याचे नोंदणीकृत हक्क सोड पत्रक केव्ह्नही घेता येते

एखादा पुजारी देवस्थानचा विश्वस्त होऊ शकतो का?तसेच तो विश्वस्त देवस्थानची शेतजमीन स्वताची मालमत्ता असल्याप्रमाणे खरेदीविक्री करू शकतो का ?माझ्या माहिती प्रमाणे देवस्थानची मालमत्ता देवस्थानच्या जिर्नॉधार करीता खरेदिविक्रि करू शकतो.अशा विश्वस्ता विरूध्द तक्रार वा बडतर्फिसाठी कोणाकडे तक्रार अर्ज करावयाचा या विषयी मार्गदर्शन करावे ही विनंती

होय
पुजारी विश्वस्थ होऊ शकतो
मात्र देवस्थानची नोंदणी सार्वजनिक न्यास म्हणून धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे झाली असेल तर , धर्मादाय आयुक्त यांचे परवानगीशिवाय मिळकतीची विक्री करता येत नाही

माननीय महोदय,
शहर विकास आराखडा मंजूर मधील एका शेतजमिनीचे क्षेत्र हे भूमी अभिलेख कार्यालयातील सिटी सर्वे नंबर व प्रॉपर्टी कार्ड प्रमाणे आहे. तथापि, तलाठी कार्यालयातील अधिकार अभिलेख ७/१२ व ८अ मधील क्षेत्र कमी दर्शविले आहे. याबाबत पुढे काय कार्यवाही करावी याचे मार्गदर्शन मिळावे हि नम्र विनंती आहे .

ज्याठिकाणी सिटीसर्वे अमलात येतो व मालमत्ता पत्रिका सुरु होते त्याठिकाणी ७/१२ वापरण्याचा नसतो . मालमत्ता पत्रिका हेच अधिकार अभिलेख आहे .त्यामुळे ७/१२ सादरी किती क्षेत्र आहे याची चिंता करण्याचे कारण नाही

नमस्कार साहेब,
माझे वडिलांचे नांवे 1.5 गुंठा प्लॉट असून, खरेदी ही 1993 ची आहे. सदर प्लॉट हा नोंदणीकृत खरेदीखत करुन विकत घेतलेला आहे. महसूली दप्तरी 7/12 8अ उतारा यास वडिलांचे नांव आहे. सदर प्लॉट बिगरशेती नाही. आता या प्लॉटवर बांधकाम करणेसाठी मला कोणाची परवानगी घ्यावी लागेल काय?

आपला भूखंड कोठे स्थित आहे ? जर भूखंड गावठाणात असेल तर-ग्रामपंचायतीची परवानगी आवश्यक
जर भूखंडास सर्वे /गट नम्बर असेल व अश्या क्षेत्रास प्रादेशिक योजना लागू केली असेल तर , जिलझाधिकारी यांची परवानगी लागेल . जर भूखंड नगरपालिका/महानगरपालिका क्षेत्रात असेल तर संबंधित नगरपालिका/महानगरपालिका यांची परवानगी लागेल

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना राज्य शासन सेवेत कार्यरत असणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच 180 दिवसांची प्रसुती रजा व रजा वेतन देय आहे का ?
प्रश्न विचारण्याचे कारण :- एका XYZ नगरपरिषदेत सहायक प्रकल्प अधिकारी हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आले असून मा. राज्य अभियान संचालक तथा आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई यांचे पत्रामधील शर्तींनुसार सहायक प्रकल्प अधिकाऱ्यांना कोणतीही रजा अनुज्ञेय नसल्याने दोन महिन्यांतून 1 अनुपस्थिती अश्याप्रकारे 1 वर्षासाठी जास्तीत जास्त 6 अनुपस्थिती ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच, सहा. प्रकल्प अधिकाऱ्यांना शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या कोणत्याही सेवा शर्ती / सोयी सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवेत समावेशन, वेतनश्रेणी, रजा पेन्शन अनुज्ञेय राहणार नाही, असे नमूद केले आहे.
तरी, सदर प्रश्नाकामी आपणांकडून उचित मार्गदर्शत मिळावे, ही विनंती.

आपले पद कांतारती पद आहे . या पदास शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अति/शर्ती/सुविधा लागू असणार नाही असे आपल्या कंत्राट करारनमेंट नमूद आहे . त्यामुळे प्रसूती रजा अनुज्ञेय होणार नाही

नमस्कार सर, अप्पन योग्य मार्गदर्शन दिल्याबद्दल धन्यवाद माझे गावाकडे वडिलप्रोजीत घर आहे काही दिवस पूर्वी मी घरी गावी गेलो मला माझ्या घरयाचा अंगणातच समोरील जागेत जि वापरासाठी सामायिक असते तितेच फारशी टाकून भिंत बांदली ahhe ३-घरे आहहेत c आकार आहहे तो चुलता मधील घरी राहतो अलीकडे मी व पलीकडे तिसरे चुलते राहतात जे गावीच राहतात त्यांनी घर समोरील वापरासाठी मोकळी जागा असते तीतें दोनींकडे भीत बसून पत्रे टाकले आहहेत पलीकडे २ नो चुलते राहतात ते मयत आहहेत व अलीकडे मी राहतो मधेच त्यांनी दोन्ही घराचे दरवाजे सोडून मधेच बाधकाम केले आहहे ते चकीचे आहहे मला कळत नाही मी काय करावे बोलायला गेलो तर म्हणवतो तुला कायकाराचें ते कर ,त्या साठी मी कोणाकडे रीतसर दाद मागू शकतो कृपा सांगा.

घर गावठाणात असेल तर , अनधिकृत /विनापरवानगी बांधकाम बाबत ग्रामपंच्यातीलदे तक्रार करू शकता . अन्यथा ज्या नियोजन प्राधिकरणाचे अखत्यारीत आपली घरे येतात त्या कडे अनधिकृत/विनाप्रवण बांधकामाबाबत तक्रार करा

Sir my grandfather getting a loan from bank for agricultural for tibak sinchan purpose
Then grandfather also expired then my father totally land his Name then father also deposited some money on grandfather loan account from bank few years my father is expired on 2016 then my mother name getting on 7/12 few amount is pending Rs90,000 this year state government declare a कर्ज माफी
Please sir tell me your feedback for which process following me then my 7/12 is totally नील
Please

Sir
7/12 varti Boka ahe
Me banktun 1,50,000 Rs Che loan gatale hote tychi parat fed keli ahe ata 70,000 Rs baki ahet
Tar sir maza 7/12 var ajun 1,50,000 Ekta Boka disato
Tar sir maza 7/12 varil Boka kami karanayasati me khy Karu
Please

ज्या बँकेकडून आपण कर्ज घेतले त्यांचेकडून तसे पात्र घ्या व त्याप्रमाणे बोजा रक्कम दुरुस्त करा

नमस्कार सर , वडिलोपार्जित (भोगवटादार वर्ग १) च्या जमिनीवर मुलीच्या मुलांचा अधिकार येतो का ? येत असेल तर तो कुठल्या कायद्या नुसार.i

होय
hindu coparcenary संकल्पनेनुसार , पुढील चार पिढ्या हक्क असतो .
म्हणजे
वडील
मुलगी
मुलगा
मुलगा/मुलगी

मात्र या मिळकतीचे वाटप अथवा विक्री २००५ पूर्वी झाली असेल तर मुलीच्या मुलास हक्क असणार नाही

नमस्कार सर ,
दिनांक ५/५/२०१७ रोजी सहायक जिल्हाधिकारी डहाणू यांचे न्यायालय यांच्या आदेशानुसार आमचे महारष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २४७ चे अपील मान्य करून ७/१२ दप्तरी आमची नावे नोंदवली आहेत . परंतु जमिनीचा ताबा / कब्जा हा सामनेवाले ह्यांच्या कडे आहे तर तो कसा मिळवावा ह्याची कृपया माहिती द्यावी .
धन्यवाद .

ताबा देणे हे दिवाणी कोर्ट चे काम आहे

नमस्कार,

२० वर्षापूर्वी आमच्या वडिलांनी खरेदी खताने विकत घेतलेल्या जमिनीची हद्दकायम मोजणी कारण्यासंबंधी आंम्ही देवगड भूमी अभिलेख कार्यालयात गेलो असता तेथे आम्हास असे सांगण्यात आले कि सदर खात्याचे ( पो. पोयरे, ता. देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग - भूमापन क्र. १०९, भूमापन उपविभाग १ अ ) अजूनपर्यंत पोटहिस्से करण्यात आलेले नाहीत. खात्यातील जेवढे सह हिस्सेदार आहेत त्यांची संमती घेण्यास सांगितली आहे. सदर खात्यात अजून सात व्यक्तींनी जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत आणि त्यांचे स्वतंत्र सात बारा आहेत. त्यातील चार जण संपर्कात आहेत तर उर्वरित तीन जणांचा बराच प्रयत्न करून त्यांचा ठावठिकाणा मिळत नाही तसेच ते कोणाच्या संपर्कात नसल्याचे कळले.

मला असे विचारायचे आहे कि जर सात पैकी चार जणांची संमती घेऊन सदर खात्याचे पोटहिस्से करता येतील काय ??

तसेच मला आमच्या हिश्श्याची जमिनीची ( भूमापन क्र. १०९, भूमापन उपविभाग १ अ ) हद्दकायम मोजणी करावयाची असल्यास अजून दुसरा काही मार्ग आहे का ?

नाही . सर्वांची संमती आवश्यक

नमस्कार सर
2003 जमीन संपादित करण्यात आली आहे
पण योग्य तो मोबदला मिळाला नाही म्हणून संबंधित शेतकर्यानी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्या याचिकेवर निर्णय देताना सन 2013 रोजी न्यायालयाने वाढीव दराने मोबदला देण्याचे आदेश दिले आहेत परंतु अद्यापही कसलाही मोबदला मिळाला नाही तरी शासनाने अशा वेळी किती दिवसात मोबदला देणे अपेक्षित आहे व या बाबतीत पुढे शेतकऱ्यानी काय करावे

ज्या न्यायालयाने वाढीव दराने मोबदला दिला त्या न्यायालयात , दरखास्त ( Execution Proceeding ) दाखल करा

सर आम्हाला सरकारी जमीन पठ्ठ्या2.०० हे.आर .मिळालेली आहे त्या जमिनी मधून राष्ट्रीय महामार्ग क्र ३६१ जात आहे .ती जमीन भूसंपादन झालेली आहे .त्याचा मोबदला आम्हाला किती % मिळतो व शासनास किती जमा होतो .

10% शासन व 90% आपले

नमस्कार सर आम्हाला सरकारी गायरान जमीन १९८९ ला पट्ट्या ने 2.०० हे आर जमीन मिळालेली आहे .त्या जमिनी मधून राष्ट्रीय महामार्ग क्र ३६१ जात आहे .त्या साठी0.80 जमीन भूसापादित केली आहे त्याचा मोबदला किती % मिळेल .व शासनास किती जमा होईल .ते कळावे हि नम्र विनंती .

10% govt. व 90% तुमचे

नमस्कार सर ,माझी जमीन १ हे ६२ आर आहे त्यातील ४ आर ही सडकेसाठी संपादित केली आहे पण सडकेच्या मधोमध पासून १५मि इकडे व १५मि तेकडे पकडले तर ३० आर इतके जमीन सडकेसाठी जाते मावेजासाठी कोणाकडे अर्ज करावा जमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी १९८६मध्ये ४ आर महाराष्ट्र शासन संपादित केले आहे

१९८६ पासून आपण मावेजा मागणी का केली नाही .
ज्या भूसंपादन कार्यालयाने जमीन संपादन केली असेल त्या कार्यालयाकडे मावेजा मागणी करा .
हे कार्यालय शोधण्यासाठी , जिल्हाधिकारी कार्यालयात , समन्वयक - भू संपादन कार्यालय आहे . उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे समन्वयक पदाचा कार्यभार आहे . त्यांचेकडे विचारणा करा

१० वर्षांपूर्वी मी ४.२८ गुंठे बिनशेती प्लॉट खरेदी करून त्यावर घर बांधले आहे.

एका मोठ्या प्लॉटचे १० तुकडे पडून मूळ प्लॉट विकण्यात आलेला आहे. संपूर्ण प्लॉटची बिनशेती परवानगी आहे व त्यातीलच १ प्लॉट मी खरेदी केलेला आहे. प्लॉट खरेदी केल्यावर हद्द समजून घेणेसाठी मी ५-६ वेळा भूमी अभिलेख खात्याकडून मोजणी करून घेतलेली आहे.

घर बांधणीसाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आहे तसेच स्थानिक ग्रामपंचायतीचीसुद्धा परवानगी घेतलेली आहे. घर बांधून झाल्यावर ग्रामपंचायत यांनी कर आकारणी सुरु केली आहे.

माझ्या सदर ४.२८ गुंठेच्या प्लॉटच्या ७/१२ उताऱ्यामध्ये २००३-२००४ सालापासून क्षेत्र दाखविताना प्रथमपासून वरकस ००.०२.४८ व पोटखराबा ००.०१.८० असे क्षेत्र दाखविले आहे. व २००३-२००४ सालापासून जागेचे स्वरूप हे बिनशेती असे दाखविले होते. परंतु अचानक ह्या वर्षांपासून बिनशेती ऐवजी ओपन बिनशेती अशी नोंद टाकण्यात आलेली आहे.

चौकशी केली असता माझ्या जागेची बिनशेती मोजणी न झाल्याने पोटखराबा व ओपनबिनशेती उल्लेख टाकल्याचे सांगण्यात आले. हे उल्लेख काढण्यासाठी नक्की काय करावे लागेल ?

भूमी अभिलेख खात्याकडे बिनशेती मोजणी अर्ज दिला असता त्यांनी तो अर्ज प्रांत कार्यालयात देण्यास सांगितले. त्यानंतर प्रांत कार्यालयात सदर मोजणीसाठी ३-४ सरकारी खात्यांच्या परवानग्या (ग्रामपंचायत,जिल्हाधिकारी, इत्यादी) तलाठी यांच्याकडून काही नमुने, जागा नकाशे, लगतच्या हद्दीदारांच्या ७/१२ च्या १० प्रती इत्यादी लांबलचक यादीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे. खरोखरच बिनशेती मोजणीसाठी हे सर्व लागते काय व सादर मोजणी करणे आवश्यक असते काय याची माहिती मिळावी

आपण खरेदी केलेल्या जागेची रेखांकन परवानगी ( विकास परवानगी ) प्रमाणित प्रत भूमी अभिलेख खात्यास मोजणी करण्यासाठी आवश्यक आहे . ती देणे बंधन कारक आहे . त्या आधारे भूमी अभिलेख खाते मोजणी करू शकते .
मात्र एकदा विकास परवानगी दिल्या नंतर , प्रांत कार्यालयाने अन्य कागदपत्र आपल्या कडून मागण्याचे काहीही प्रयोजन नाही . प्रांत कार्यालयाने प्रमाणित प्रत देणे आवश्यक

शासकिय कर्मचारी आपले सरकार या पोर्टल वर आपली कार्यालयीन बाबींशी संबंधीत तक्रार दाखल करु शकतो का सर ?

आपल्या कार्यालयाचे प्रमुखांना आपला प्रश्न /अडचण सांगा ना .
आपले सरकार पोर्टल सर्व नागरिंकासाठी आहे . आपण हि नागरिक आहात . मात्र सेवा विषयक बाबी संदर्भात तक्रार असेल तर कार्यलय प्रमुखांचे निदर्शनास आणणे उचित

Sir amachya gavat grampanchayatichaya gavthan jaget bharpur atikraman kele ahe, tyamule gavatalya lokanchi gairsoy hot ahe,ani ya gostila sarpanch ani gramsevak yanchi madat ahe, tari kuthalya prakarchi karvai karata yeu shakte? krupaya mahiti dyavi!

गावठाण जागेतील जागा ग्रामपंचायतीचे मालकीची आहि कि शासनाचे ? जर शासनाचे मालकीची असेल तर आपणास संबंधित तहसीलदार यांचेकडे अर्ज करावा लागेल . अन्यथा ग्रामपंचायतीचे मालकीची असल्यास . व ग्रामपंचायत तक्रारीची दाखल घेत नसेल तर , गटविकास अधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल करा .

सब रजिस्टर कार्यालयामध्ये १९७५ रोजी नोंदवण्यात आलेल्या खरेदी खताची प्रमाणित प्रत (रजिस्टर शेरॉक्स) वर मिळाली आहे ...खरेदी विक्री करणारे व साक्षीदार यांच्या सह्या नाहीत. याबाबत कार्यालयामध्ये विचारले असता ३५ वर्षांपूर्वी नोंदणी दोन प्रति मध्ये केली जात नव्हती असे सांगण्यात आले . तरीपण सह्या अंगठे असलेले दस्त कुठे मिळेल .खरेदी खडाटाची नोंद आहे मात्र त्यामध्ये खरेदी घेणारे व विक्री करणारे आणि साक्षीदार यांच्या सह्या अंगठे नाहीत म्हणून ते नोंदणीकृत खरेदीखत न्यायालय रद्द करेल का ? मला न्यायालयात अपील करायचे आहे मार्गदर्शन करण्यात यावे .

साह्य असलेला दस्त देणार-घेणार यांच्यापैकी एकाकडे असणे शक्य . आपण निभांदक कार्यालयात जे अभिलेख उपलब्ध आहे त्याची प्रमाणित घेऊन , त्या आधारे आपले ईच्छिचे अनुषंगाने ते आव्हानित शकता

नमस्कार सर , माझ्या आजोबाना कुल कायद्याने १९६३ मध्ये ६ एकर जमीन विकत मिळाली होती . मात्र आजोबानी १९७५ मध्ये त्यापैकी ४० गुंठे जागा एका शैक्षणिक संस्थेला दान दिली होती दान दिलेल्या जागेमध्ये संस्थेने शाळा बांधली आहे .बाकीच्या ५ एकर जागेत आम्ही शेती करतो आणि आजपर्यंत आमची कब्जा वहिवाट आहे . आजोबा वारल्यानंतर संस्थेने अचानक सर्वे आणून जागा सर्वे केली आणि संपूर्ण जागेवर कंपाऊंड टाकला . याबाबत संस्थेला विचारले असता १९७५ मध्ये तुमच्या आजोबानी संपूर्ण जागा विकली आहे असे सांगण्यात आले .तलाठी कार्यालयाकडून ७/१२ फेरफार संस्थेचा नावावर आहे हे पाहून आश्चर्याचा धक्का बसला . फेरफार वरून दुय्यम निबंधक कार्यालय कडून खरेदी खताची प्रमाणित प्रत घेतली मात्र त्यामध्ये आजोबांचा व साक्षिदारांच्या सह्या अंगठे नव्हते .याबाबत विचारले असता खरेदीखात ३५ वर्षांपूर्वी दोन प्रतीमध्ये रजिष्टर केले जात नव्हते म्हणून खरेदी खताच्या नोंदीमध्ये सही व अंगठे नाहीत असे सांगण्यात आले . मात्र खरेदी खतामध्ये जमीन विक्रीची परवानगी उपविभागीय अधिकारी भिवंडी यांचेकडून घेतली असल्याचा विक्री परवानगी बाबतचा सिरीयल नंबर नमूद करण्यात आला आहे .मा.उपविभागीय यांच्याकडे वरील सिरीयल नंबर नुसार जमीन विक्री परवानगीच्या प्रमाणित दस्ताची प्रत मिळावी म्हणून अर्ज केले. अर्जाला , कार्यालयात शोध घेतले असता आपण अर्ज केलेल्या जमीन विक्री परवानगी बाबतचा सिरीयल नंबर नुसार दस्त सापडत नाही .असे लेखी उत्तर देऊन अर्ज निकाली काढण्यात आला आहे .मी अर्जामध्ये जमिनीचे सर्वे नंबर पण नमूद केले होते .मला संस्थेने बनावट खरेदी खत व जमीन विक्री पॅरमिशन चा बनावट नंबर ने रजिस्टर करून जागा संस्थेने स्वतःचा नावावर करून घेतले आहे असे वाटते .प्रश्न (१) आजोबांची सही असलेला दस्त कुठे मिळेल / १९७५ रजिस्टर वर नोंदण्यात आलेल्या दस्तावर आजोबांची व साक्षीदारांच्या सह्या नाहीत ./स्टॅम्प पेपर लिहिलेला व सह्या असलेला रजिस्टरेड दस्त कुठे मिळेल (२) संस्थेवर कोणत्या स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई करून जागा परत मिळविता येईल . आपल्या मार्गदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहे .

बनावट खरेदीखत रजिस्टर करून फेरफार मंजूर करून ७/१२ नावावर करून घेतला असेल तर घारेदीखत आणि फेरफार रद्द करण्याचा अधिकार तहसीलदारानाकडे असतो का ?

बनावट खरेदी खत दिवाणी न्यायालयाकडून रद्द करून घ्यावे लागते . The Specific Relief Act खाली दावा दाखल करा व नोंदणीकृत दस्त बनावट असल्याने null and वोइड असल्याचे जाहीर करून मागा

महोदय माहीतीचा अधिकार कायदा२००५ अन्वये तहसील कार्यालयातुन( मी ज्या ठिकाणी राहतो )जी माहीती मिळते (ऊदा जुने ७/१२ अभिलेख फेरफार )कींवा ईतर माहीती देतात यावर सहाय्यक जनमाहीती अधिकारी यांचा कींवा जनमाहीती अधिकारी यांचा शिकका कींवा सही न करता माहीती पुरवली जाते तसेच महसुल विभागाचा राजमुद्रा असलेला शिक्का तरी मारा अशी विचारणा केली तर असा शिक्का माहीती अधिकार २००५ अन्वये देण्यात येणार्या माहीतीवर मारता येत नाही असा कोनताही नियम कायद्यात नाही याबाबत तहसिलदार यांना भेटल्यानंतरही हेच ऊत्तर मिळाले (राजमुद्रा असलेला शिकका मारण्याचे कोणतेही आदेश या कार्यालयाला मिळाले नाहीत फार तर जनमाहीती अधिकारी सही देतील )माञ शिकका मिळनार नाही तेव्हा याबाबत सविस्तर माहीती असलेले यशदा मार्फत मिळालेले पुस्तकातही आपन वाचा याबात माहीती नाही असेही सांनणयात आले आहे तेव्हा आपण याबात सविस्तर मार्गदर्शन करावे व शासन निर्णय असलयास तो द्यावा

या ऍक्ट अंतर्गत फक्त Xerox प्रत मिळेल सत्य प्रत करीत वेगळा अर्ज Karun govt. फी भरावी

महोदय सन १९१९ साली गहाण खत झालेले आहे ते नजर गहाण खत आहे रजिस्टर करत असताना पैसे न दीलयास कोर्टामार्फत विक्री करून किमंत व्याजासहीत घ्यावी असा दस्त आहे गहाण वारस नोंद सुध्दा ७/१२ एकञिकरण योजनेस आजही आहे तर पुन्हा वारस नोंद होऊ शकते का (कलम ५९ )नुसार व ह्या जमिनीची विक्री करुन रक्कम घेऊ शकतो का कारण आजपर्यत गहाण खताचे पैसे दिलेले नाहीत व त्यावेळेची रक्कम आजच्या रक्कमेत कशी ठरवलि जाते मार्गदर्शन करा

महोदय रजिस्टर दस्त नोंदणी केलेल्या दस्तात जर चुकीच्या चतुसिमा आहेत व वहीवाट माझी आहे असे सांगुन दस्त केला असेल व प्रत्यक्षात ७/१२ अभिलेखात ती जमिन पड आहे मग असे असताना एकञित जमिनीतील वहीवाट नसताना व ७/१२ त आणेवारी नसताना आणेवारी घालुन दस्त करून दि्लेले आहेत याबाबत कायदेशीर कोनती कारवाई होऊ शकते का दस्त नोंद होऊन बराच कालावधि गेला आहे मार्गदर्शन करा(विना सुचि २ दस्त झेराँक्स प्रतीवर नोंद केला आहे )

महोदय शासनाच्या आदेशान्वये ७/१२ अभिलेख आँनलाईन तयार करण्याचे काम सुरू आहे परंतु यात अनेक चुका झाल्या आहेत विशेषता आणेवारीत असणारी जी क्षेञ आहेत याबाबत कारण संबंधित गटाची आणेवारी १६ आणे जर भरली नाही कींवा जास्त झाली तर ७/१२ आँनलाईन होत नाही परंतु आमच्या गावातील दप्तर नुकतेच नुतन करणयात आले आहे यामध्य जे खातेऊतारे तयार केले आहेत यात आणि पुर्वीचे ऊतारे यात बरीच तफावत झाली आहे ती एकञित गटातील क्षेञाबाब कारण सामान्य लोकांना आणेवारी काढता येत नाही तरीही पुर्वी जे खाते ऊतारे दिले यावरूनच माझ्या आजोबांनी मृत्युपञ केले आहे याची नोदं ७/१२ अभिलेखात होऊन २ वर्ष होऊन गेली आहेत पण आता तलाठ्याने जे नविन खाते ऊतारे केलेले आहेत यात जमिन कमी केलेली आह याचे कारण पुर्वीचे खाते ऊतारे आणेवारी नुसार नव्हते असे कारण तलाठी देत आहे माञ पुर्वीचे खाते ऊतारे सन १९६५ पासुन २०१६ पर्यत तेच होते यात बदल झाला व क्षेञ जास्त झाले त्यामुळे आंनलाईनला अडचन येत आहे मृत्युपञातील दुरूस्ती १५५ खाली दुरूस्त करता येईल यात तलाठी आम्हाला दोष देत आहे मार्गदर्शन करा

प्रिय सर,
वरील विषयास अनुसरून विनंती अर्ज सादर करण्यात येतो कि मी शैलेश दत्तराव कऱ्हाळे वय २० वर्ष व्यवसाय शिक्षण रा. डिग्रस कऱ्हाळे ता. जि. येथील रहिवासी असून माझ्या वडिलाच्या नावाने या गावी एक गुंठा जमीन आहे. पण सर ती जमीन आमच्या ग्रामपंच्यायतने ग्रामपंचायतला दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने लावली आहे. पण सर त्या व्यक्तीजवळ ती जागा नावाने असल्याचा कोणत्याही प्रकारचा महसुली पुरावा नाहीये. तरी पण तो व्यक्ती म्हणतो कि ती जागा माझी आहे.
माझ्या वडिलाच्या म्हणजे दत्ता गंगाराम कऱ्हाळे या नावाचे पुरावे माझ्याजवळ १९८३ पासून आहेत. तरीपण खोट्या खरेदीपत्रा आधारे तो व्यक्ती आमची उर्वरित जागा बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. तो मला म्हणतो माझ्या वडिलाने तुझ्या वडिलाच्या आजोबाकडून हि जागा विकत घेतली आहे व या जागेचा येणे सुद्धा केला आहे. सर मला सांगा ती जागा माझ्या वडिलाच्या नावाने १९८३ च्या ९(३) ९(४) च्या नक्कालेनुसार व नमुना नंबर १२ नुसार नावाने आहे. सध्या सातबारा माझ्या वडिलाच्या नावाने असतांना येणे कसा शक्य आहे सर रजिस्ट्री नाही काही नाही. NA Order no. 1980 NAA CR/1453 दि. 21/11/1989 चे अभिलेख पहावयास मिळाले नाही. तलाठी साहेबांनी नमुना नंबर २ कसा निर्गमित केला याची कृपया आपण चौकशी करावी. गट नं. 642 चा नमुना नं. २ माझे वडील दत्ता गंगाराम कऱ्हाळे यांच्या नावाने सुद्धा आहे. माझे वडीलाचा मृत्यू झाला आहे.
सर तो मला म्हणतो कि मी ताब्याच्या आधारे कोर्टात जाऊन भांडण करेन तुला जमीन देणार नाही. जी जागा माझे वडील दत्ता गंगाराम कऱ्हाळे याच्या नावाने होती ती जागा त्याने ११/१०/२०१३ मध्ये नमुना नंबर ८ ला लावली. ग्रामपंचायत मध्ये विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले हे कोर्ट मॅटर आहे आम्ही काही करू शकत नाही. त्यांनी सुद्धा माहित असतांना त्या खोट्या कागदाच्या अधारे ती जमीन त्या व्यक्तीच्या नावाने लावली कारण त्या वेळेस सर त्या व्यक्तीची बायको ग्रामपंचायत ची सदस्य होती.. हि माझी नम्र विनंती आहे. मी या अर्जासोबत त्या व्यक्तीचे जे कागतपत्रे आहेत ते व माझ्या वडिलाचे कागतपत्रे pdf स्वरुपात पाठवत आहे कृपया आपण ते बघावे व चौकशी करावी ही नम्र विनंती.

आपले कथनावरून , जमिनीचा ७/१२ आपले वडिलांचे नावावर आहे . तसेच गाव नमुना नंबर २ ला हि वडिलांचे नाव आहे . त्यामुळे तसे घाबरण्याचे कारण नाही .
ग्राम पंचायत रेकॉर्ड ला , त्या व्यक्तीचे नाव आहे . त्या विरुद्ध आपण गट विकास अधिकारी यांचे कडे अपील करा .
जमिनीचा ताबा , त्या व्यक्तीकडे २० वर्षावून आधी काळ असेल तर तो आपण विरुद्ध adverse possession चा दावा दिवाणी न्यायालयात दाखल करू शकतो .तत्पूर्वी आपणच , त्यास आपले मिळकतीतून काढून टाकणे बाबत न्यायालयात दावा दाखल करा

नमस्कार सर.
मा.ना.तहसिलदार साहेब यांनी रजिस्टर्ढ मुत्युपञचा प्रलंबित फेरफार निकाली काढले आहेत.आपिल कालावधी संपला आहे मा.तलाठी व मंडलआधिकारी साहेब 7/12 स नोंद घेतील का..नोंद घेण्यासाठी अर्ज करावे लागेल का सर..
मा.उपजिल्हाधिकारी साहेबांकडे आपिल दाखल झाली आहे.फ्कत अापिल केस चालु आहे जमिनीवर स्टे वगैर काही नाही.

Mazya panjobachya nanter chulat ajobani ekm mahnun sarv jamin tynchya nave keli ani aamche ajoba gharatil thorle asun tynche nav aaj kutech nahi Sat barywar ani te laun hi det nahit tr plz suggestion dya me KY karu

जमीन अजूनही चुलत आजोबांचे नावावर असल्यास , ये .कु . मॅ. च्या पोटातील इतरांची नावे ७/१२ सादरी दाखल करणे बाबत तहसीलदार यांचे कडे अर्ज करा

हक्कसोड पत्र आणि मृत्युपत्र या दोन्ही दस्तऐवजांची नोंदणी कोणत्या कार्यालयात केली जाते सर ?

हक्क सोड पत्रकाची व मृत्य पत्राची नोंदणी , दुय्यम निबंधक कार्यकाळात केली जाते
मृत्य पात्राची नोंदणी ऐच्छिक आहे .

महोदय,
१.एका व्यक्तीचे जातीचे प्रमाण पत्र साठी जोडलेले आवश्यक कागदपत्र दुसऱ्या व्यक्तीला माहिती अधिकारात देता येईल काय ?
२. पोलीस पाटील पदाचे भरतीसाठी झालेल्या परीक्षेचे उत्तरपत्रिका एका उमेदवारांची दुसऱ्या उमेदवारास माहिती अधिकारात देता येईल काय?
कृपया मार्गदर्शन करावे.

राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमीन संपादन करण्यासाठी एखाद्या दुकानदाराचे दुकान अथवा व्यवसाय गेल्यास त्याला कोणत्या पुराव्या आधारे संपादनाचा मोबदला दिला जातो? आणि ते पुरावे कोणकोणते ते सांगा?

राष्ट्रीय महामार्ग कायदा , कलम ३ आ ची अधिसूचना काढण्या पूर्वी , जागेची संयुक्त मोजणी केली जाते . या मोजणीत दुकानाचा / व्यवसाय जागेचा उल्लेख केला जातो . अश्या जागेचे मुल्याकंन , दुकानाचे मुल्याकंन करून नुकसान भरपाई दिली जाते

एका जमीन मालकाने स्वतची जमीन दस्त करून नियजित लि.कंपनीस खरेदी दिली व 7/12 वर, कंपनी व त्यातर्फे मुख्य प्रवर्तक महणून स्वताच्या नावाची नोंद केली आता तोच व्यक्ति कंपनी अस्तीत्वात आली नाही असे अर्ज देऊन 7/12 वरील कं.चे नाव कमी करून केवल त्याचेच नाव ठेवण बाबत विनंती केली आहे. असे करता येईल का? उपाय काय आहे

खरेदी दस्तात, काय नमूद आहे ?
केवळ कायदेशीर व्यक्तीच मिळकत खरेदी करू शकते . जसे , नैसर्गिक व्यक्ती - माणूस किंवा कायदेशीर व्यक्ती - कम्पनी , न्यास , महामंडळे इत्यादी .
जर कम्पनी incorporate झाली असेल तर , कम्पनीस कायदेशीर व्यक्तीचा दर्जा प्राप्त होतो व कंपनी जमीन खरेदी करू शकते व कम्पनीचे नावावर जमीन दाखल करता येते . या ठिकाणी कम्पनी प्रस्तावित / नियोजित आहे , म्हणजे कम्पनी incorporate झालेली नाही . त्यामुळे कम्पनी जमीन खरेदी करू शकत नाही . पर्यायाने कम्पनीचे नावावर जमीन दाखल होऊ शकत नाही .
खरेदी खतात कम्पनी तर्फे संचालक म्हणून व्यक्तीचे नाव नमूद असेल , तर प्रत्यक्षात जमीन कम्पनीसाठी खरेदी केलेली आहे . कम्पनी incorporate झालेली नसल्याने , जमीन कम्पनीचे व पर्यायाने व्यक्तीचे नावे दाखल होऊ शकत नाही / दाखल करता येणार नाही .
मिळकत शेती स्वरूपाची असेल , तर , कम्पनी शेती मिळकत खरेदी करू शकत नाही . कलम ६३ चा भंग होऊन , कलम ८४ की प्रमाणे कारवाई प्रस्तावित करणे आवश्यक

आदरणीय सर,
ग्रामपंचायत हद्दीतील सिटी सर्वेच्या जाणे-येणेच्या बोलतील अतिक्रमण ग्रामपंचायने नोटीस देऊनही सदर व्यक्ती उत्तर देत नाही तर पुढील कार्यवाही काय करावी व या बाबत अधिकार कोणाचे आहेत.?