[Ctrl+G for Marathi/English]

सर जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथून आंतर जिल्हा बदलीने एक कनिष्ठ लिपिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे रूजू झाले आहे. त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे असतांना महसूल अहर्ता परीक्षेतील 3 विषयांत सूट मिळालेली होती म्हणून त्यांनी फक्त 4 विषयांची परीक्षा दिली तर चालेल का सर. की महसूल विभाग बदलल्यामुळे संपूर्ण विषयाची पुन्हा परीक्षा द्यावी लागले. याबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे ही नम्र विनंती.

नमस्कार सर, आम्ही एक ३०० स्के.फुट घर खरेदी केले आणि त्याचा सर्व व्यवहार हा स्टँम्प पेपर वर केला व आमच्या कडे ७/१२ नाही आहे तर त्या स्टँम्प वरुन आमची मालकी सिद्ध होईल का? नाही तर ती सिद्ध करण्यासाठी काही मार्ग सुचवा हि विनंती.......

नमस्ते,
एखाद्याचे.,
जात प्रमाणपत्र ( kunbi/ OBC) काढण्यासाठी दिलेला अर्ज व त्या सोबतचे इ. दस्तऐवज RTI मधून मिळू शकतो का?
जर, त्यास ५ वर्षाचा काळ झालेला असेल?
त्या बाबत फक्त महिती आहे, प्रमाणपत्राची प्रत व दिंनाक नाही,
कोणाकडे RTI अर्ज करावा तहशिल, प्रांत.

नमस्कार सर,सहकारी गृहनिर्माण संस्थे अंतर्गत येणाऱ्या रहिवासा करिता देण्यात आलेल्या शासकीय भूखंडाचे सब डिव्हिजन करता येते का? येत असल्यास पूर्ण भूखंडाच्या किती प्रमाणात करता येते?

महोदय किरण बानुगडे सर,
मी जयवंत संपतराव पाटील रा.गुढे ता-पाटण जिला-सातारा येतील रहिवाशी असून माझे वडील आणि चुलते (दोघेही मयत झाले आहेत ) यांनी ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी आपली २० गुटे जमीन महाराष्ट्र शासन चा पाटबंधारे खाते ला नोकरी लावतो या तोंडी आसवासन वरती दिली आहे. आम्ही आजपर्यत कोणताही मोबदला घेतला नाही. खुप वेळ अर्ज आणि प्रत्यक्ष भेटून आणि विनंती करून आमचा कुटूंबातील कुणालाही महाराष्ट्र शासन मध्ये नोकरी लागलेली नाही.
जर आम्हाला आमची जमीन परत घायची असेल तर काय केले पायचे? नाही तर बाजारभावाप्रमाणे आम्हाला जमीनीचा मोबदला मिळेल काय? तो मिळवणासाठी काय करावयाला लागेल. याची माहिती मिळेल काय?

चारिटेबल ट्रस्ट ने नोंदणी करताना त्याची घटना जोडली नसेल तर नोंदणी क्रमांक मिळतो का व तो ट्रस्ट नोंदणीकृत samajava का.ट्रस्ट नोंदणीकृत आहे कि नाही हे कसे pahave. ट्रस्ट ला नोंदणी क्रमांक नसेल तर तो ट्रस्ट नोंदणीकृत असतो का ?

सर,
माझ्या वडिलांनी व चुलत्यांनी संमतीने जमिनीचे वाटप करून आणेवारी नोंद केली परंतु प्रत्यक्ष वाटप अंदाजे केले होते सदर जमिनीची मोजणी केल्यानंतर आमचे वाटणीस १० गुंठे खेत्र कमी आहे.माझे वडील व चुलते दोघेही हयात नाहीत. सदर क्षेत्राची सरकारी मोजनी करून बाहेरील अतिक्रमण आहे का हे सुद्धा पाहिले व त्यानंतर सदर क्षेत्राची मागणी केली असता चुलत भावाने सदरचे क्षेत्र देण्यास नकार दिला . सदर गटामधील आमचा हिस्सा आनेवारीनुसार मिळणेसाठी काय करावे लागेल.

सर नमस्कार , तूमहिकेलेयल्या मार्ग दर्शन मुले मी दस्तनोंद थांबविण्यासाढी अप्पर जिला अधिकारी यांच्याकडे अपील ढकल केले आहे .त्याचप्रमाणे दिवाणी न्यालयात दस्तबेकादेशीर आहहे हे सिद्ध करण्यासाठी दावा दाखल करतो आहे ,पण त्या दस्ताची अग्रेमेन्ट रक्क्म सात लाख आहे ,तर दिवाणी दावा दाखल करण्या साठी मला दिवाणी न्यालयात स्टायपें रक्कम भरावी लागते का ? व किती ?तो दस्त बेकादेशीर कार्यनीसाठी मला ती रकम न्यालयात भरावी लागेल का ? त्या नंतर तो दस्त रद्ध होईल का ?कृपया मार्ग दर्शन कर्वे धन्यवाद .

श्री. किरण पाणबुडे साहेब,
नमस्कार,
सिटी सर्वे १९९५ साली झाला त्यावेळी आम्ही सदर जागेच्या शेजारची जागा ज्याला भाड्याने दिली त्याचे नाव आताच्या आमच्या जागेला ला लागले. त्यानंतर १९९७ साली ग्रामपंचायतीने सदर जागेला ग्रामपंचायत उतार्याला ग्रामपंचायतीची नोंद डायरेक्ट केली. मग आम्ही ग्रामपंचायतीकडे माहिती अधिकारात अर्ज देऊन नोंदी बाबत पुरावा मागितला त्यांना देता आला नाही . मग आम्ही आमच्या आजीनी सदर जागेवर हक्क सांगितलेला पुरावा दिला व आमची नोंद करून सिटी सर्वे सातारा यांच्याकडे अपील दाखल केले ते अपील चालू असताना ग्रामपंचायतीने पुन्हा आम्हे नाव कमी करून ग्रामपंचायतीचे नाव पूर्ववत केले ते नाव पूर्ववत करताना आम्ही त्यांना नोंदीत बदल करू नये म्हणून नोटीस दिली त्याचे उत्तर न देता व आम्हाला म्हणणं मांडण्याची संधी न देता त्यांनी नोंद पूर्ववत केली व थर्ड पार्टी म्हणून अर्ग्युमेण्ट वेळी हजर झाली त्याचा निकाल २०१६ मध्ये लागला व त्यानंतर सातारा भूमी अभिलेख न्यायालयाने तालुका भूमी अभिलेख न्यायालयाला जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष्य पाहणी करून निकाल द्यावा त्यानुसार तिथे तारखा चालल्या त्यावेळी ग्रामपंचायत हजर होती ते जागेवर आले त्यावेळी ग्रामपंचायतीने आक्षेप घेतला नाही- त्यांनी २०१७ च्या मे महिन्यात निकाल दिला- मुदत संपल्यानंतर आम्ही रीतसर मोजणी मागवून हद्द फिक्स करून घेतली. त्यावेळी ग्रामपंचायतीने हरकत घेतली नाही. आणि मोजणी नुसार आम्ही सिमेंट पोल लावून घेतले मोजणी ३/११/२०१७ रोजी दुपारी २:३० वाजता संपली त्यानंतर सरपंच , उपसरपंच व ग्रामसेवक यांनी आम्हाला त्याच दिवशी ३:०० वाजता ग्रामपंचायतीची नोटीस दिली कि अतिक्रमण करू नये म्हणून चालेल का? त्या नोटीसला आम्ही उत्तर दिले आहे त्यात त्यांना रिप्लाय द्यायला १५ दिवसांची मुदत दिली परंतु त्यांनी रिप्लाय दिला नाही . आता आम्ही प्रॉपर्टी कार्ड नुसार दिनांक १४/११/२०१७ रोजी ती जागा विकली आहे- आता ग्रामपंचायत काय करू शकते का ? आम्ही काय करावे ?

आदिवासीची जमीन जी भोगवटदार वर्ग २ आहे, तसेच इतर अधिकारात “नवीन अटी शर्ती” असा शेराही आहे. अशी जमीन बिनशेती (अकृषिक) झाल्यानंतर व आदेशात काही उल्लेख नसेल तर त्या जमिनीचा भोगवटदार वर्ग काय राहील? तसेच इतर अधिकारातील “नवीन अटी शर्ती” व “आदिवासीची जमीन” या शेऱ्यांचे काय करावे?

आदरणीय श्री किरण पाणबुडे सर
१) पीकपाहणीस नाव लावणे साठी अत्ता अर्ज करता येईल का ,पिकपाहणीस नाव कधी लावता येईल जमीन आम्हीच कसतो आहे,,
२) शेतात सध्या भाजीपाला लागवड केली आहे त्याकरिता पीकपाहणीस नाव दाखल करता येईल का?
कधी पिकपाहिनीस नाव लावता येईल त्याबद्दल मार्गदर्शन करावे नम्रविनंती..

नमस्कार सर

आमची जमीन सामायिक आहे आणि या सामायिक जमिनीमध्ये आमचे घर आहे , घरपट्टी आमच्या नावाची आहे तसेच आमची वहिवाट आमची आहे , पूर्वीपासून जमीन आम्हीच कसत आहोत , जमिनीचा दस्त आम्हीच भरत आहोत आणि या सामायिक जमिनीमध्ये काही लोकांनी बेकायदेशीर नावे नोंद केली आहेत सदर गोष्टीला 5० वर्षे झाली आहेत , या लोकांची नावे इतर हक्कांमधून निघून गेली आहेत आणि तसा सरकारमान्य फेरफार आमच्या कडे जुने कागदपत्र काढल्यावर मिळाला त्या अनुषंगाने आम्ही महाराष्ट् जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५५ अन्व्ये पोकळ नोंद केलेले फेरफार रद्ध करण्यासाठी तसेच त्यांची नावे सातबारातून रद्ध करण्यासाठी अपिलीय अर्ज तहसीलदार यांना करणार आहोत पण हे करताना आम्हाला खालील गोष्टीवर मार्गदर्शन करावे ही विनंती

1) या अपिलीय अर्जचा निर्णय लागेपर्यंत कमीत कमी समजा दोन वर्ष गेली आणि या दरमयान आमचे पडीक घर जर पडले तर त्या घरावर किंवा घर ज्या जमिनीमध्ये आहे त्या जमिनीवर प्रतिवादी अपिलीय अर्जचा निर्णय लागेपर्यंत स्टे आणू शकतात का

2) अपिलीय अर्जचा निर्णय लागेपर्यंत पडीक घर जर पडले तर आम्ही परत बंधू शकतो का


3) प्रतिवादी याच्या मुंबईमध्ये राहत असल्याला लोकांचे पत्ते आम्हाला माहित नसतील तर त्यांचे गावचे घराचा पत्ता दिला तर चालेल का

आमच्या जमिनीवर रस्त्यासाठी भुसंपादन झाले आहे ती जमीन आमची मोठे बंधु वहिवाट करतात आम्ही पण त्या जमिनीला वारस आहोत त्याचा मोबदला कसा मिळेल

आदरणीय सर मनपा. हददीत महार वतन जमीन ७/ ८ वर्षांपूर्वी बिनशेती प्रयोजनार्थ जुन्या शर्तीवर करण्यात आली होती. त्यावेळी चालू बाजारभावाच्या ५०% नजराणा भरण्यात आला होता. आज रोजी सदर जमिनीचा वापर बिनशेतीसाठीं करावयाचा असल्यास चालू बाजारभावानुसार फरकाची रक्कम भरावी लागते का? किंवा कसे? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.

आदरणीय सर, (अ) ने विकत घेतलेला प्लॉट र.जी. आधारे 1991 मध्ये विकत घेतला व त्याने (ब) ला 1993 मध्ये रजिस्टरी आधारे विकला, तोच प्लॉट (क) ने रजिस्टरी आधारे 1997 ला विकत घेतला, 'अ' आणि 'ब' ह्या दोघांचा फेर झाला नाही, आता 'क' ला फेर चढवायचा आहे या साठी काय करावे लागेल

नमस्कार सर
माझ्या मालकीचे क्षेत्र आहे परंतु त्यावर भोगवटदार म्हणुन देवस्थानचे प्रथम नाव आहे तशेच त्या जमिनिला लागुन वनक्षेत्र आहे तरी मला माझ्या नावावर असलेल्या एकुण क्षेत्रापैकी काही आवश्यक क्षेत्र वनखात्याला देऊन वनखात्याची जागा मला शेती व शेती पुरक व्यवसाय व शेतामध्ये ये-जा करण्याकरिता शेत रस्त्याकरिता मिळेल का... त्याकरिता कोणती कार्यपध्द्त आहे काय करावे लागेल ..............

नमस्कार सर ,आपण करीत असलेल्या मार्गदर्शनासाठी खूपच धन्यवाद .मल्ल अशे विचारायचे आहे कि माझे आई आणि दौन बहिणींनी दिवाणी कोर्टात तडजोड होऊन हकासोडपत्र तिघींनि माझ्या नावे जमिनीतील सर्व हक्क सोडला आहे . तसा हुकूम नाव कोर्टात झाला आहे ,पण माझ्याकडून एक चूक झाली कि ती कागद पत्रे तलाठी ऑफिसला नोंदवाली नाही ,त्या मुळे ७/१२ वर त्या तिघींचीच नावे राहिली व आता ती जमीन त्यांनी एकाला विकली आहहे .त्याचा दस्त बनून तो तलाठी यांच्याकडे नोंद करण्या साठी अल्ला आहे .त्याला मी हरकत घेतली आहहे व तो दस्त बेकादेशीर आहहे त्यांची नोंद धरू नये म्हणून विनंती केली आहहे तर तलाठी माझे विनंती मान्य करील का ? मला प्रांत साहेबानी त्याचे आदेश माझ्या विरुद्व दिला आहहे .मी फुडें काय करू कृपया मार्गदर्शन करा हि नम्र विनंती. नोंद धरण्यासाठी किती कालावधी असतो ?ती चूक सुधारू शकतो का ?

एका महिलेने तिची जमीन एका संस्थेला 1975 साली विकली होती आणि काही कारणास्तव खरेदी खत करण्याचे राहून गेल्याने 1985 साली खरेदी खत नोंदणी करण्यासाठी दाखल करण्यात आले तद्नंतर ते खरेदी खत 2015 साली नोंदणीकृत केले पण या दरम्यान त्या महिलचा मृत्यू झाला आणि वारसाने सदरची मिळकत नवर्‍याच्या नावे झाली व त्याने ती तिसऱ्या व्यक्ती ला नोंदणी कृत खरेदी खताने विकली आणि तो खरेदी खत फेरफार नोंद घेण्यासाठी तलाठी यांचेकडे आलेला असुन त्या फेरफार नोंदी ला त्या मुळ संस्थेने हरकत घेतली आहे

सर नमस्कार -माझा प्रश्न आहे की आम्हाला कुळकायद्याने ३२ ग वर्ग २ ची जमीन १९६५ मध्ये मिळाली आहे ,परंतु चारी बाजूच्या शेतकर्यांनी अतिक्रमण केले आहे ,आम्हाला मोजणी करायची आहे ,त्यासाठी तालुक्याला भूमी अभिलेख ऑफिसमध्ये अर्ज केला होता .परंतु जमिनीच्या गटाचा उतारा मिळाला ,परंतु सर जमिनीच्या फाळणीचे उतारा मिळणार नाहीत ,सापडत नाहीत ,रेकॉर्ड जीर्ण झाले आहे असे सांगण्यात आले ,तर साहेब फाळणीचे उतारे मिळण्यासाठी कुटे अर्ज करावा लागेल,व मोजणीसाठी काय करावे लागेल ,साहेब मार्गदर्शन करा

"अ" नावाची व्यक्ती आहे. त्या व्यक्तीला "ब, क, ड" इत्यादी तीन आपत्ये आहेत. "अ" ने मृत्युपत्र करुन सर्व मिळकत "ड" च्या नावे केली. मृत्युपत्राप्रमाणे संपूर्ण सातबारे "ड" च्या नावाने झाले.
"ब" नावाचा मुलगा मयत झाला, त्याचा मुलाला सदर जागेवर हिस्सा मिळूशकेल का ? त्यासाठी काय करावे लागेल ? सदर जागा ही वडिलोपार्जीत आहे. सदर जागा "ड" च्या ताब्यात आहे. कृपया मार्गदर्शन करावे.

हो . ब च्या मुलाने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करणे आवश्यक आहे .
अ ला केवळ त्याचे हिस्स्याला योनीच्या मिळकतीचे मृत्य पत्र करता येते . वरील उदाहरणात , अ त्याची तीन अपत्ये , म्हणजे अ हयात असताना वाटप झाले असे तर , मिळकतीचे ४ हिस्से झाले असते . अ स्वतः , व तीन अपत्यांचा प्रत्येकी १ हिस्सा . अ केवळ एकूण मिळकतीपैकी १/४ हिस्सायचे मृत्यपत्र करू शकला असता .
ब च्या मुलास , त्याचे वडिलांचे हिस्स्यास येणाऱ्या १/४ हिस्सा वेगळा करून मिल्ने व त्याचा ताबा मिल्ने करता , The Specific Relief Act खाली दिवाणी न्यायायालयात दावा दाखल करावा लागेल .
मात्र वरील उदाहरणात , अ कधी मयत झाला आहे ?
२००५ नंतर जर मयत झाला असेल व अ ला मुली असतील तर , मुलींनाही हिस्सा देवा लागेल .

A गावातुन B गावचे विभाजन झाले. विभाजन मध्ये A गावा मध्ये पूर्वीचे गावठन समविश्ठ झाले. आणि B गावा मध्ये गावठन नाही. पण B गावात नकाशा मधे पाडे ची नोंद आहे तर त्याना गावठन समजुन या मध्ये इमारत चे बांधकाम करायचे आहे. तर B गावा मधील जे पाडे आहेत त्यांनाच गावठन समजुन त्या ठिकाणी बांधकाम परवानगी देणे बद्दल शासन निर्णय आहे का ?

जो पाडा त्यास गावठाण जाहीर करणे आवश्यक आहे .मग त्या नंतर बांधकाम परवानगी ग्राम पंचायत देऊ शकते

महोदय श्री किरण पाणबुडे सर
१) ए कु पुढारी फेरफार आव्हानात करताना सगळे ७/१२ अभिलेख पण अर्जासोबत जोडायचे का?
२) गावातील मुलांसाठी क्रिकेट व इतर खेळ खेळण्यासाठी मैदान हवा आहे तर मैदान मिळणेसाठी काय करावे लागेल?
३) गावातील तलाव दुरुस्त करायचा कारण बांध तुटला आहे, नीट बांधकाम करायचा आहे, तर जलशिवार योजनेअंतर्गत होऊ शकेल तर कुठे अर्ज करावा लागेल आपण योग्य ते मार्गदर्शन करावे विनंती .

1. हो
२. जिल्हाधिकारी यांचेकडे ग्राम पंचायतीने अर्ज करावा
३. आपण तहसीलदार यांना भेटून , तलाव दुरुस्त कातणे बाबाबत विंनती करा . सदरचे काम लेबर बजेट मध्ये समाविष्ट करावे लागेल . तसेच त्यास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागेल

माझ्या वडिलांनी वर्ष २००४ मध्ये इगतपुरी, जि. नाशिक येथे फ्लॅट विकत घेतला होेता. सदर इमारतीमध्ये एकूण १६ फ्लॅट होते. त्यापैकी फक्त ४ फ्लॅट विकले गेले. दोन वर्षानंतर सदर इमारतीच्या मालकाने इतर (१२ फ्लॅट) दुस-्या व्यक्तीस विकले. त्याने तिस-्या व्यक्तीस विकला. आम्ही जेव्हा सदर व्यक्तीस भेटून आमच्या फ्लॅटची घरपट्टी आमच्या नावावर करून देणेबाबात विचारले तेव्हा त्यांनी नकार दिला. नगरपालिकेत याबाबत विचारले असता तुम्ही त्यांची एन ओ.सी. आणा असे सांगितले. तसेच सर्व फ्लॅटवर सदर नविन मालकाच्या नावाची नोंद नगरपालिकेत झालेली आहे. आता घरपट्टी थकीत राहिल्याने नगरपालिकेतील कर्मचारी सील लावण्याबाबत सांगत आहे. कृपया मार्गदर्शन करावे.

आपण आपले खरेदी खत नगरपालिकेत सादर करा . अर्ज द्या .
नगरपालिका आपली घर पती लावण्यासाठी तुम्ही ज्याच्याकडून घर घेतले त्याला नोटीस देईल . त्याने प्रतिसाद दिला ठीक . त्याने जर प्रतिसाद दिला नाही तर , घरपट्टी आपले नावावर करणे नगरपालिकेस बंनधन कारक आहे

नमस्कार सर,
माझ्याकडे
भोगवटादार वर्ग - २ विविध कायद्या खालील नवीन शर्तीने, वतन खालसा कायद्या नुसार शर्तीस पात्र
इतर अधिकार :-नवीन अविभाज्य शर्त (शर्तीचा भंग -७००) आहे
१) ही जमीन मी विकू शकतो का ?
२) यातील शर्ती मला शासनाच्या कोणत्या निर्णयात मिळतील ?
३) भोगवटादार २ मधून भोगवटादार १ करण्यासाठी शासनास नजराणा भरावा लागेल काय ? असेल तर किती ?

आपल्याकडे कोणत्या वतन कायद्याखालील जमीन आहे त्याचा तपशील विगत करा . म्हणजे आपल्या प्रश्नाचे उत्तर देता येईल

7/12 वर आदिवासी जमीन आहे की नाही हे कसे ओलखावे?

एका आदिवसी मित्राची60 एकर जमीन दुर्गम ठिकाणी आहे.
मुख्य रस्त्यापासून काही अंतर दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या मालकीची असून काही जमीन वन खात्याची आहे. त्या ठिकाणी एका देवीचे छोटे मंदिर असून आजु बाजुच्या 15 ते 20 गावच्या लोकांची खुप श्रद्धा आहे.

रस्ता नाही मला त्यातील 20 एकर जमीन कृषिपर्यत्न आणि पवन चक्की साठी हवी असल्यास विकत घेता येईल का?
त्या जागेत आधी 40 ते 45 परिवारची आदिवासी वस्ति होती रस्ता नसल्याने त्यांना स्तलान्तर करावे लागले त्यांना परत त्या जागी जायचे आहे.
मला त्या जमिनीत वाट मिळू शकते का?

१. वर्णनावरून जमीन हरित वापर विभागातील आहे . आपण जर शेतकरी असाल तर आपणास जमीन खरेदी करता येईल .
२.आदीवासी व्यक्तीच्या जमिनीच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात ३६ अ नुसार शासनाचे परवानगीशिवाय हस्तांतरणास बंदी असा शेरा असतो .
३. मात्र प्रस्तावित खरेदी करावयाची जागा व रस्ता या मध्ये वन विभागाची जमीन असल्यास , त्यामधून जाण्यासाठी वन विभागाची अडचण येऊ शकते . पक्का रस्ता आपण बंधू शकणार नाही . मात्र वन विभागाचे परवानगीने कच्चा रस्ता वापरू शकता

नमस्कार सर
माझा गाव मु.देवपे,ता.पो.मुरबाड,जि.ठाणे या गावचा रहिवासी आहे.
सर मी गेले सन १९५५ सालापासुन एका जागेवर घरल बांधले आहे. त्याच जागेवर माझे भाईबद राहतात. पण 1982 साली माझ्या चुलत आजोबाने तिच जागा माझ्या आजोबाच्या भावाकडुन विकत घेतली. पण आज काही घरगुती वादामुळे मला ते धमकी देतात.कि तुझा घर अतिक्रमण आहे आणि तु ते खाली कर....हे कितपत योग्य आहे.
तर कृपया मला मार्गदर्शन करावे ही विंनती...

१९५५ पासून आपले घर आहे . आपण या जागेचे Adverse Possession तत्वानुसार , जमीन जरी आपल्या भावबंदची असली , अश्या स्थित आपण मालक जाहीर होऊ शकता .
आपले भाऊ बंद आपणास कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब केल्या खेरीज जमिनीतून बेदखल करू शकत नाही

पोट खराब (अ) वर्गाची शेत जमीन लागवडीच्या क्षेत्रात बदलण्या ची पद्धत काय? अर्ज कुणाकडे करावा लागेल.

अधीक्षक भूमिअभिलेख

वडिलांचा मृत्यु १९७६ मध्ये व आईचा १९९६मध्ये झाला.त्यांना एक मुलगा व एक मुलगी असे दोन अपत्ये असून मुलीचे लग्न १९७५ मध्ये झाले आहे. वडिलांचे नावाने स्वकष्ठीत घर आहे जे त्यांनी १९३० मध्ये विकत घेतले होते. सदर घराची मालकी कुणाकडे जाईल.

घराची मालकी मुलगा व मुलगी या दोघांकडे जाईल .
या ठिकाणी वडील मयत आहे , त्यामुळे हिंदू वारसा कायद्या प्रमाणे , दोन्हीही अपत्यांना घरामध्ये हक्क आहे

सर शेतात जाण्यासाठी शेतकऱयाला जाण्यासाठी पायवाट रास्ता आहे परंतु सादर शेतकऱ्याला शेतात जाण्यासाठी बैलगाडीचा रास्ता पाहिजे तसा रस्ता देता येतो काय किंवा कोणत्या कलमा मध्ये देता येतो
धन्यवाद सर

म.ज.म.अ १९६६ चे कलम १४३
या कलमानुसार तहसीलदार , शेतीवर जाण्यासाठी किती वाजवी मार्गाची आवश्यकता आहे याची पडताळणी करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे .
शेती किफायतशीर कसण्यासाठी शेतीची मशागत करणे , पिकाची वाहतूक करणे या साठी बैलगाडी शेतात घेऊन जाणे आवश्यक आहे .
कलम १४३ वाचा . बैलगाडीचा रस्ता देता येईल

नगर भूमापन हद्दी मधील शेती मिळकती चे मोजणी काम नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयांनी केले असल्यास हिस्सा फॉर्म नंबर १२ भरता येतो का? असल्यास कुठल्या नियम प्रमाणे

महोदय श्री किरण पाणबुडे सर
१) वहिवाटदार जर कुळ बनला असेल तर त्याविरुद्ध अपील कुठे करावे ?
२) एक व्यक्तीने २००७ साली कुळकायदा घोटाळा करून म्हणजे फेरफार बघितला त्यावर ३२ग ची खरेदी उल्लेख असून दुसऱ्याचे नाव खोडून त्याच्या वडिलांचे नाव टाकले , मुळात त्याच्या वडिलांनी कधीच जमीन कसली नव्हती व घोटाळा करून कुळ दाखल केलेले व नंतर रोख पैसे घेऊन ७०ब चा स्टॅम्प पेपर वर
डिकलरेशन वर सही सुद्धा केली आहे पुरावा स्टॅम्प पेपर आहे आमच्याकडे पण २००७ ला परत त्याच्या मुलाने जमीन विकण्यासाठी पेपर मध्ये नोटीस दिली आम्ही त्याबद्दल कोर्टात हरकत सुद्धा घेतली पण २ सुनावणी नंतर त्याने आमच्याकडचे पुरावे बघितले व परस्पर जमीन विकली ह्याच प्रकरणात पिकपाहणी त्याच्या मुलाने लाच देऊन गायब केली पिकपाहणीच उपलब्ध नाही १९४६ पासून आमचेच ताब्यात जमीन आहे, तर त्यांनी ३२म चे प्रमाणपत्र पण नाही घेतले, कोणत्या अधिकाऱ्याची विक्रीसाठी परवानगी सुद्धा नाही घेतली विकलेली जमीन कशी परत मिळू शकते कुठे केस दाखल करावी लागेल, तो व्यक्ती कुळाच्या कोणत्याच व्याख्येत बसत नाही व आमच्या कुटुंबातील आहे आमचे १च कुलदैवत आहेत पण आम्हला वंशावळ नाही माहिती ?
३) कुळकायद्यात कुळाच्या व्याख्येत कोणताच कुळ बसत नाही व कुळ व पिकपाहणी ला नाव दाखल केल्यानंतर कधीच नोटीस दिली नाही अशा कुळवहिवाट विरुद्ध कुठे अपील करावे?
४) तलाठ्यांना कुळ दाखल करण्याचा हक्क असतो का?
५) सामनेवाले यांच्याकडे कुळ सिद्ध करणेसाठी कोणते पुरावे लागतील?
आपण योग्य ते मार्दर्शन करावे विनंती.,

आपणास प्रांताधिकारी यांचेकडे अपील करावे लागेल
खाडाखोड केली आहे असे आपले म्हणणे आहे .आपण फौजदारी कारवाई हि करू शकता .
तलाठ्यांना कुल दाखल करण्याचा अधिकार नाही
एखादी व्यक्ती कुल आहे किंवा नाही हे ठरवण्याचा अधिकार मामलतदार म्हणजे तहसीलदार यांना कुल कायद्याअंतर्गत आहे
कुळकायद्याचे कलम २(१७) २(१८) व कलम ४ वाचा .

महोदय सर
एक व्यक्तीने असा अर्ज केला कि ह्या सर्वे नंबर ची जमीन १२ वर्षांपासून माझ्या कब्जेवहिवाटीत आहे व ह्या जमिनीवर वेग-वेगळ्या प्रकारचे पीक घेत आहे फेरफारामध्ये कोणताही कायदेशीर दस्त नाही अशी नोंद मंजूर करून तलाठ्यांनी ७/१२ सादरी त्यांचे नाव दाखल केले ह्या बद्दल कुठे अपील करावे आपण मार्गदर्शन करावे .,

कब्जावहिवाटीखाली आहे म्हणून जमिनीस नाव लावण्याचा अधिकार ना तलाठी ना तहसीलदार यांना आहे . Adverse - Possession या तवाच आधार घेऊन एखादी व्यक्ती कब्जाहक्काने एखादी जमीन १२ वर्षाहून अधिक काळ कस्त असेल तर त्यास मालक म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयास आहे

आदरणीय श्री किरण पाणबुडे सर
जर कोणतीही परवानगी ना घेता कुळकायदा जमिनीची विक्री झाली असेल तर कलम ८४ क क अन्वये तक्रार कुठे दाखल करावी न्यायालयात कि उपविभागीय अधिकारी यांकडे व कोणते पुरावे सादर करावे शर्तभंग झाली हे सिद्ध होण्यासाठी ?
२) ८४क क अन्वये २००७ साली झालेले शर्तभंग त्यामध्ये झालेली जमीन विक्री खरेदीखत रद्द करता येईल का? तर कुठे रद्द करण्यासाठी केस दाखल करावी?
३) ४३ च्या शर्तीस पात्र जमिनीची शर्तभंग झाल्याप्रकरणी? जमीन शासनजमा होईल का? कि मूळ मालकांना परत मिळेल., मार्गदर्शन करावे,;
आपण प्रत्येक वेळेस अनेक प्रश्नांची उत्तरे देतात त्यामुळे आम्हाला जमीन परत मिळवता येईल आदरणीय श्री किरण पाणबुडे सर आपणास व संजय कुडेटकर सर आपणास साष्टांग नमस्कार मनापासून आभारी ..

८४ k खाली कारवाई करण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना आहेत . आपण तहसीलदार यांचेकडे अर्ज करा
८४ क क च्या नवीन सुधारणेनुसार , खरेदीदारास दंडाची रक्कम भरून , त्याचा अवैध व्यवहार नियमित करू शकतो

नमस्कार सर, मागील 8 वर्षापुर्वी जेष्ठता डावलून पदोन्नती करण्यात आले आहेत. त्यानंतर वरीष्ठांकडे वारंवार विनंती अर्ज करुन ही पदोन्नती केली जात नाही व बिंदू नामावली नोंदवही पुर्ण न झालेने पदोन्नती करता आली नसल्याचे कारणे दिली जात आहे. याबाबत दाद कुणाकडे मागता येईल.

श्री. किरण पाणबुडे साहेब नमस्कार,
आमचा गावठाण जागेचे प्लॉट नंबर १८ व २२ चा भूमी अभिलेख यांचे निकाल झाले आहेत. सदर निकाल हे मे महिन्यात झाले कोणीही अपील केलेले नाही. मग आम्ही भूमी अभिलेख यांचेकडे अतितातडी मोजणीसाठी अर्ज केला त्यानुसार मोजणी तारीख ३ व ४ नोव्हेंबर मिळाली आहे. आता मोजणीनुसार आम्ही मोजमाप घेऊन ग्रामपंचायतीकडे आमचे नाव व मोजमाप टाकून मिळावे म्हणून अर्ज करावा का ? कारण ग्रामपंचायत आमचे विरोधात आहे त्याला दुसरा मार्ग आहे का ? आता आमचे नाव भूमी अभिलेख यांचे प्रॉपर्टी कार्डला, चौकशी उतार्याला लागले आहे व त्यानुसार नकाशात दुरुस्तीही झाली आहे व आता रजिस्टर कागद करताना भूमी अभिलेख यांचेकडील प्रॉपर्टी कार्ड नुसार रजिस्टरदस्त करावेत असा जीआर भूमी अभिलेख यांनी पाटण सब रजिस्टर ऑफिसाला दिला आहे त्यामुळे ग्रामपंचायत उतार्याला जर आमची नोंद नाही झाली तर चालेल का ? मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

मिळकत पत्रिकेला आपले नाव लागले आहे .
ग्राम पंचायत कर आकारणी पत्रकास हि आपले नाव लागणे आवश्यक
अर्ज करा . आपल्या विरुद्ध ग्राम पंचायतीने , निर्णय घेतला तर गट विकास अधिकारी यांचेकडे अर्ज करा

सर, माझ्या पणजोबांना तीन अपत्य होती. त्यातील तिसऱ्या अपत्याला म्हणजे माझ्या आजोबाना माझी आई धरून ३ मुली व ३ मामा अशी ६ अपत्य होती. आजोबांच्या मृत्यू नंन्तर माझ्या मामानी त्यांच्या तीनही बहिणींना न सांगता आजोबांच्या वाट्याची जमीन तीनही भावांच्या नावावर करून घेतली. ते करताना त्यांनी प्रतिज्ञा पत्रक तीनच भाऊ असल्याचे बनवले होते जे चुकीचे आहे. तीनही भाऊ हे govt. employee आहेत, व त्यांना कायद्याचे ध्यान आहे. तरीही त्यांनी मुद्दामून असेल प्रतिज्ञा पत्रक बनवून. स्वतःची नावे लावून घेतली.
आमची जमीन हि मुंबई-गोआ महामार्गासाठी अधिग्रहण होत आहे. त्या संबंधित आम्हाला जेव्हा दुसऱ्या नातेवाइकांचा फोने आला आणि आम्ही ७/१२ पहिला. व हि तीनच नावे कशी लागली याचा खुलासा मागितला तेव्हा प्रतिज्ञा पात्र बद्दल कळले.
जेव्हा आम्ही आमची नवे लावायला गेलो तेव्हा आम्हाला उपविभागीय अधिकारी ( महसूल ) कुडाळ यांच्या कार्यालयात सादर फेरफार विरुद्ध अपील दाखल करण्यास सांगण्यात आले. तसे आम्ही केलेही आणि त्यांचा निकाल हि आमच्या बाजूने लावण्यात आला आहे.
पण या सर्व काळात. त्या तिघांच्या बँक खात्यात जमीन अधिग्रहणाची रक्कम त्यांनी पुन्हा प्राधिकरणाला तीन भाऊ असल्याचे सांगून व जुने ७/१२ दाखवू मिळवून घेतली आहे.
मला खालील बाबतित मध्ये आपला सल्ला हवा आहे.
१. तो अपील माझ्या बाजूने लागला आहे. व आता ७/१२ वॉर नावे लागण्या साठी फेरफार नोंद वहीत मला फेरफार करून घ्यावयाचा आहे. तर तो कसा करावा व त्या नंतर ७/१२ वॉर नाव लावण्या साठी कश्या पद्धतीने अर्ज करावे लागतील.
२. जी रक्कम प्राधिकरणाने त्या तीन भावांच्या खात्यात जमा केली आहे. त्यातील आम्हा तीन बहिणींचा हिस्सा आम्हाला मिळवण्या साठी काय कायदेशीर कारवाई करावी लागेल.
३. मला कायदेशीर कारवाई साठी न्यायालयातच जावे लागेल का? कि इतरही काही मार्ग आहेत?
४. असे खोटे प्रतिज्ञापात्र दिल्या बद्दल त्यानं वर काही कारवाई होऊ शकते का.
५. ज्या प्राधिकरणाने त्यांना जमीन अधिग्रहण संभंधित रक्कम दिली आहे. त्यांच्या निदर्शनास मी हा खोटे पण कसा आणू. आणि ते त्यानंवर काही कारवाई करतील का?

ज्या फेरफारानें केवळ तीन भावांची नवे लागली तो फेरफार आपण आव्हानात केला . त्याचा निकालही आपले बाजूने लागला आहे . मात्र दरम्यानचे कालावधीत जमीन अधिग्रहण होऊन , राष्ट्रीय महामार्गाचे नवे दाखल झाली आहे . त्यामुळे ७/१२ सदरी नाव लावण्याची आवश्यकता नाही उलटपक्षी आपली नावे हि ७/१२ सदरी लागणार नाहीत
नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्यापूर्वी आपण जर उपविभागीय अधिकारी यांचे कडे अपील केले असते तर , आपले प्रकरण न्यायालयाकडे निर्णयासाठी गेले असते .
असोत अद्यावपही वेळ गेलेली नाही . आपण न्यायालयात दावा दाखल करा . आपल्या हिस्स्याची नुकसान भरपाई रक्कम आपले मामाकडून देणे बाबत न्यायालयास विंनती करा . आपणास रक्कम व्याजासह मिळेल . मात्र नुकसान भरपाईची रक्कम व न्यायालयीन लाढालीसाठी येणार खर्च याचे गुणोत्तर पहा

मी गिम्हवणे,तालुका दापोली येथे १० वर्षांपूर्वी एकत्रित २२ भूखंडाच्यापैकी १ विभाजित भूखंड खरेदी केला आहे.

सदर जागेस उप विभागीय अधिकारी यांनी भूखंड विभाजनास व रेखांकनास तात्पुरती व अंतिम मंजुरी दिलेली आहे.व याची कागदपत्रे नकाशासहित उपलब्ध आहेत. सदरच्या तात्पुरत्या मंजुरीमध्ये असा उल्लेख आहे कि रेखांकनामधील सर्व भूखंडांचा
वापर करणेआधी सक्षम अधिकारी यांची अकृषिक परवानगी घेऊन वापर करणेच आहे
१. प्रत्येक विभाजित प्लॉटसाठी अकृषिक परवानगी घेणे आवश्यक असते का ? व सक्षम अधिकारी यांची परवानगी घ्यायची म्हणजे कोणत्या खात्याच्या अधिकाराची यांच्याकडून
परवानगी घ्यावयाची ?

सदर प्लॉटवर मूळ मालकाने घरबांधणीसाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेतलेली होती व नंतर मी स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या मंजुरी घेऊन त्यानुसार सदर प्लॉटवर घरबांधणी केलेली आहे, व प्रत्येक वर्षी घरपट्टी जमा करीत असतो.

२.माझ्या विभाजित प्लॉटसाठीची वेगळी अकृषिक परवानगी मी न घेतल्याने मी केलेले प्लॉटवरील इमारत बांधकाम बेकायदेशीर ठरते का ? व ते तसे असेल तर मी आता ते कायदेशीर करणेसाठी मी काय करावे लागेल ?

३. सदर जागेच्या ७/१२ उताऱ्यात भूखंडाचे वर्णन ओपन बिनशेती असे लिहिले आहे. मी प्लॉटची बऱ्याच वेळा भूमी अभिलेख खात्याकडून हद्दीची मोजणी करून घेतली, परंतु सदर जागेची बिनशेती मोजणीसुद्धा करायची असते हे मला माहितच न्हवते बिनशेती मोजणी झालेली नसल्याने ७/१२ उताऱ्यात ओपन बिनशेती असा उल्लेख येतो का ?

कृपया मार्गदर्शन करावे

वास्तविक रेखांकनास परवानगी देताना बिनशेती हि परवानगी दिली जाते . आपले प्रकरणात केवळ रेखांकनास परवानगी दिली आहे .
नवीन म. ज.म अ १९६६ च्या कलम ४२ क नुसार , रेखांकन परवानगी असेल तर , केवळ बिन शेती आकार भरणे बाबत , नियोजन प्राधिकाऱ्याने म्हणजे उपविभागीय अधिकारी यांनी आदेश देणे आवश्यक

नमस्कार आमची संस्था आहे जी सांस्कृतिक कार्यात कार्यरत आहे. मुंबई सार्वजनिक नियम अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था आहे. नाटक , संगीत आणि नृत्य सारखे विविध कला आम्ही जोपासतो. आम्हाला तालमी करीत जागेचा त्रास होतो त्यासाठी काही उपाय आहे का ?

आदरणीय सर ,एखाद्या जमिनीचे न्यायालयातून declaration घेणे म्हणजे काय ? त्याची प्रक्रिया कशी असते

The Specific Relief Act खाली , न्यायालयाकडून मिळकतीचा मालकी हक्क जाहीर करून घेणे , मिळकत ताब्यात आहे असे जाहीर करून घेणे म्हणजे declaration घेणे . न्यायालयात दावा दाखल करणे .
Adverse possession ने जमीन मालकीची झाली हे जाहीर करून घेणे

नमस्कार सर , माझे व बहिणींमध्ये हक्क सोड पत्र दिवाणी कोर्ट मध्ये झाले आहहे ,काहीकारनं मुले तलाठी व इतर अधीकार यांनी योग मार्गदर्शन न केल्या मुले माझे नवे ७/१२ मध्ये अली नाहीत बहिणांचीच नावे राहिली आहेत ,त्यांनी तिझामिन गावातील वक्तीला विकली आहे ,त्याचा दस्त नोदनिकात तलाठी यांच्याकडे अल्ला आहहे ,तेव्हा मी तलाठी सर्कल व तहसीलदार दार यांना दिवाणी कोर्ट चा हुकूमनामा व बहिणीचे हक्कसोड पत्र सादर केल्यावर त्यांनी माझे नावाची नोंद करण्याचा आदेश दिला व माझे नवे ७/१२ झाला आहहे ,त्या विरोधात जमीन विकत घेणारे लोकांनी प्रांत साहेब यांच्याकडे त्या विरोधात तक्रार केले व ती नोंद फेरफार राधा करून मागितलं व ते प्रांत अधिकारी याने मेनी केले आहहे.माझ्याकडे सर्व कागद पत्र असताना माझा विरोधात आदेश झाला आहहे ,ती मंडळी दस्त नोंद व्हावी म्हणून तलाठी यांच्याकडे दबाव अन्नात आहहे प्रात अधिकारी यांचा फेरफार रद्ध करावा हा आदेश झाला आहे हे सांगून त्यांचा नावाची नोंद करतील तर सर मी फुडें काय करू कृपया मार्ग दर्शन करा.

अर्ज या ऐवजी अपील असे वाचा

मा उपविभागीय अधिकारी यांचे आदेशाविरुद्ध , अप्पर जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज करा

सर.. कलेक्टर मंजूर NA प्लॉट वर महापालिकेच्या नगररचना विभागाला DEVELOPMENT PLAN मधे डीपी रोड (डेव्हलोपमेंट प्लॅन रोड ) टाकण्याचा अधिकार आहे का?

हो
MRTP Act खाली प्रारूप DP मंजूर झाल्यावर , आपण हरकत घेतली होती का ?
DP प्रारूप सध्या प्रसिद्ध झाला असेल तर हरकत घ्या .

श्री किरण पाणबुडे सर
१) मिळकत विक्रीसाठी साधारण कुलमुखत्यारपत्र पुरेसे नाही ( सर्वोच्च न्यायालय- सूरज लँप आणि प्रा. लि. विरुद्ध हरियाणा राज्य व इतर ) सर हे कुडतकर सरांच्या जमीन खरेदी ह्या लेखात वाचले.
२) कुळवहिवाट विरुद्ध अपील कुठे करावे ?
३) एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीत फेरफार आव्हानात केल्यावर किती दिवसात निकाल लागेल? व चुलत काकांनी हरकत घेतल्यावर पुढे काय होईल ?
योग्य ते मार्गदर्शन करावे विनंती,

२.उपविभागीय अधिकारी
३. तक्रार नोंद १ वर्षात निकाली काढण्याची तरतूद आहे . तथापि तीन महिन्यात अशी तक्रार नोंद निर्णीत करावी असेही निर्देश आहेत

नमस्कार सर,
मी शेत जमीन खरेदी केली आहे त्या वरती सहकारी पत संस्थेचा बोजा आहे . सदर संस्थेचे मुळ मालकाडे थकित कर्ज आहे व मुळ मालकाची जमीन आहे (जो गट संस्थेकडे तारण आहे त्यापैकी मी खरेदी केला आहे ) पण कर्ज रक्कम जास्त आहे सहकारी संस्था मी खरीदी केलेली जमीन खरेदी रद्द कारू शकते का ?

खरेदी रद्द करू शकत नाही मात्र , कर्जाचे वसुलीसाठी जमिनीची जप्ती करू शकते