भूसंपादन विषयक

मुख्य वितरक (मुख्य नहार ) करिता जमीन संपादित झाली ....
Monday, September 02, 2019 Subject by काहारे राजेश शंकरराव

अपीलाबाबत

एखादया तलाठयाची वेतनवाढ उपविभागीय अधिकारी यांनी रोखली असल्यास त्याविरुध्द अपील ....
Wednesday, August 07, 2019 Subject by Bhave Mrunmayi Mandar

वारस तपासाबाबत

एका जमिन मिळकतीमध्ये एका महिलेचे नाव खरेदीखताने दाखल झाले आहे. ....
Monday, May 06, 2019 Subject by Bhave Mrunmayi Mandar

टपाली मतदानाबाबत

टपाली मतदानाबाबत कृपया सविस्तर माहिती मिळावी त्यासाठी कोणकोणते विविध नमुने ....
Thursday, April 11, 2019 Subject by Bhave Mrunmayi Mandar

पदोन्नती बाबत

बी कर्मचारी ३ वर्ष पूर्ण न झाल्यामुळे महसूल अहर्ता परीक्षा ....
Wednesday, February 01, 2017 Subject by Swati Swami

पदोन्नती बाबत

बी कर्मचारी ३ वर्ष पूर्ण न झाल्यामुळे महसूल अहर्ता परीक्षा ....
Wednesday, February 01, 2017 Subject by Swati Swami

आपल्याला प्रशासन, महसूल विभाग, जमीन विषयक बाबी या विषयी कोणतीही माहिती हवी असेल तर येथे विचारा !

[ मराठी / इंग्रजी निवडीसाठी Ctrl + G दाबा ]

Security Code:
Security Code:
Can't read the above security code? Refresh

भुमिका – मित्र हो,
आपले हे संकेतस्थळ निर्माण व विकसीत करण्यामागची भुमिका विस्तारीत संक्षेपाने (!) सांगणे आवश्यक आहे. कारण इतर कोणतेही संकेतस्थळ व आपले हे संकेतस्थळ यात एक महत्वाचा व मुलभूत फरक आहे. इतर कोणतेही संकेतस्थळ एखादी व्यक्तील/समुह निर्माण व विकसीत करतो आणि इतर सर्व व्यक्तीय त्या संकेतस्थळाला भेट देतात; फार तर Feedback देतात. एवढाच त्यांचा त्या त्या संकेतस्थळाशी संबंध असतो. परंतू, आपल्या या संकेतस्थतळाची सुरुवात जरी येथून झालेली असली तरी सुद्धा संकेतस्थळाची सुरुवात/वापर सुरु झाल्यानंतर ते कोणा एकाची निर्मीती न राहता.....आणखी

प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या भारत देशात असणारी जमीन महसूल पध्दती , जमीनीशी संबंधीत कायदे यांचे महत्व मोठे असल्याने महसूल शाखा ही राज्य, शासनाचे महत्वाचे अंग आहे. त्यामुळे महसूल शाखेला राज्या प्रशासनाचा कणा असे मानले जाते. राज्य शासनाने राज्यभरात वेगवेगळया यंत्रणाच्या माध्यमातून विविध सेवा देण्याचे काम सुरू केले असले तरी गाव पातळीवर व जिल्हा पातळीवर महसूल यंत्रणा.....आणखी

अविनाश ढाकणे
अपर जिल्हाधिकारी,तथा अध्यक्ष ,राज्य नागरी अधिकारी महासंघ महाराष्ट्र

प्रकाश ठुबे
भाप्रसे

prakashthube@gmail.com

शेखर गायकवाड
भाप्रसे

shekhargaikwad@yahoo.com

दिलीप शिंदे
अपर जिल्हाधिकारी

dilipshindedc@yahoo.co.in