विभाग मुख्य विषय OR दिनांक OR शब्दानुसार
अ.क्र. दिनांक शाखा मुख्य विषय शाषण निर्णय फाईल
51 10-01-2013 अन्न व नागरी पुरवठा विभाग धान्य वाहतूक करार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्य वाहतूक कंत्राटे संपुष्टात आलेल्या जिल्ह्यातील पर्यायी व्यवस्थेमधील वाहतूक कंत्राटदारांना दरवाढी मंजूर करण्याबाबत (भाग2)
52 10-01-2013 अन्न व नागरी पुरवठा विभाग धान्य वाहतूक करार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्य वाहतूक कंत्राटे संपुष्टात आलेल्या जिल्ह्यातील पर्यायी व्यवस्थेमधील वाहतूक कंत्राटदारांना दरवाढी मंजूर करण्याबाबत (भाग1)
53 09-01-2013 नवीन (अवर्गीकृत) राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम हवेली व मुळशी तालुक्यातील अभिलेखांचे स्कूनिंग व मेटा डेटा एन्ट्री केलेल्या कामाची रक्कम अदा करण्यास व वितरीत करण्यास मंजूरी देण्याबाबत
54 09-01-2013 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई सन 2012-13 च्या खरीप हंगामातील 50 पैशांपेक्षा कमी, अंतिम पैसेवारी असलेल्या टंचाईग्रस्त गावांमध्ये विविध उपाययोजना जाहीर करण्याबाबत
55 08-01-2013 नवीन (अवर्गीकृत) महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व शासकीय कार्यालयांना आवश्यक असणारी स्टेशनरी, लेखन, संगणकीय साहित्य, छपाई व दैनंदिन वापरातील किरकोळ वस्तू इत्यादी सर्व प्रकारच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्याबाबत
56 08-01-2013 नवीन (अवर्गीकृत) संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना/ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने बायोगॅस/स्वयंपाक गॅस पुरवठा, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्ष लागवडीचे संरक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याबाबतची योजना
57 07-01-2013 नवीन (अवर्गीकृत) राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम महाऑनलाईन लि. यांच्याकडून डाटा सायनिंग कंम्पोनंट खरेदी करण्यास मंजूरी देण्याबाबत
58 04-01-2013 नवीन (अवर्गीकृत) ई-चावडी आज्ञावलीची अंमलबजावणी तलाठी यांच्या दफतराचे संगणकीकरण
59 03-01-2013 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई छावणीतील जनावरांसाठी खर्च मर्यादा निश्चित करण्याबाबत
60 31-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) 66 kv इ. एच. व्ही बल्लारशा-चंद्रपूर लाईन जि. चंद्रपूर वनजमिन वळते करण करण्याबाबत
61 31-12-2012 माहिती व तंत्रज्ञान अवर्गीकृत शासन निर्णय साक्षांकित करताना डिजीटल सिग्नेचरचा वापर अनिवार्य करणे बाबत
62 22-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) संयुक्‍त वन व्‍यवस्‍थापन कार्यक्रम / परिस्थितीकी विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावण करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना
63 21-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) मौजे पोटेगाव तालुका व जिल्हा गडचिरोली येथे प्रशासकिय इमारत (पोलिस मदत केंद्र ) साठी वनजमीन वळतीकरण करण्याबाबत.
64 21-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) मौजे गट्टा तालुका धानोरा जिल्हा गडचिरोली येथे प्रशासकिय इमारत (पोलिस मदत केंद्र ) साठी वनजमीन वळतीकरण करण्याबाबत.
65 20-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) यशदा, पुणे येथे झालेल्या राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांच्या संदर्भात पश्चिम विभागातील राज्याच्या आढावा बैठकीसाठी झालेल्या खर्चासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत
66 17-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) मा. लोक न्यायालयासमोर तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणा-या भूसंदर्भामध्ये तडजोडीनंतर तातडीने तडजोडीची रक्कम अदा करणेबाबत.
67 16-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) पर्यटन धोरण २००६ अंतर्गत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून चालविण्यात येणा-या त्याच्या मालकीच्या असलेल्या पर्यटन प्रकल्पांना बिगरशेती करातून संपूर्ण सूट देणेबाबत
68 13-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) दि. 22 डिसेंबर 2012 रोजी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनव्दारे आयोजित भारत विरुध्द इंग्लड या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्याकरीता इंटरनेटव्दारे तिकीट आरक्षण करुन तिकीट केंद्रावर तिकीट विक्री करण्यास मान्यता देणेबाबत
69 12-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील निवडश्रेणीची पदे २० ऐवजी ३३.३३ इतकी रुपांतरीत करणे / वाढविणेबाबत ..
70 12-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) मौजे यरकड, ता. धानोरा, जि. गडचिरोली येथे (पोलिस मदत केंद्र) प्रशासकीय इमारतीसाठी वन जमीन वळतीकरण करण्यास मंजुरी
71 12-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) मौजे गोडलवाही, ता. धानोरा, जि. गडचिरोली येथे (पोलिस मदत केंद्र) प्रशासकीय इमारतीसाठी वन जमीन वळतीकरण करण्यास मंजुरी
72 12-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) मौजे तडगाव, ता. भामरागड, जि. गडचिरोली येथे (पोलिस मदत केंद्र) प्रशासकीय इमारतीसाठी वन जमीन वळतीकरण करण्यास मंजुरी
73 12-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) मौजे हेलेवाडा, ता. एटापल्ली, जि. गडचिरोली येथे (पोलिस मदत केंद्र) प्रशासकीय इमारतीसाठी वन जमीन वळतीकरण करण्यास मंजुरी
74 12-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) जमीन - मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा बृहन्मुंबईतील शासकीय जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण करण्यासंबंधीचे सुधारित धोरण विहित करण्याबाबत
75 12-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) मौजे धोडराज, ता. भामरागड, जि. गडचिरोली येथे (पोलिस मदत केंद्र) प्रशासकीय इमारतीसाठी वन जमीन वळतीकरण करण्यास मंजुरी
76 10-12-2012 अन्न व नागरी पुरवठा विभाग अवर्गीकृत जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद गठीत करणेबाबत
77 07-12-2012 माहिती व तंत्रज्ञान अवर्गीकृत नागपूर हिवाळी अधिवेशन 2012 साठी प्रिंटर, स्कॅनर इत्यादी सुविधेबाबत
78 06-12-2012 नवीन (अवर्गीकृत) ताकारी म्हैसाळ टेंभू जनाई - शिरसाई पुरंदर व उपरोडी या उपसा सिंचन योजनांची चालू देयके भरण्याच्या शासन निर्णयाची मुदत 31.5.2013 पर्यंत वाढविण्याबाबत
79 05-12-2012 अन्न व नागरी पुरवठा विभाग अवर्गीकृत खरीप पणन हंगाम 2012-13 मध्ये खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईबाबत.
80 30-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ई-मोजणी, ई-चावडी, ई-म्युटेशन व ई-रेकॉर्डसच्या सिक्युरीटी ऑडीटकरीता मे. सायबर क्यु कन्सल्टींग प्रा.लि. या कंपनीच्या नियुक्तीस कार्योत्तर मंजूरी व निधी मंजूरीबाबत
81 30-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) शासकिय जमिन आगाउ ताबा देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी/विभागिय आयुक्त यांना प्रत्यायोजित करण्याबाबत अधिक स्पष्टिकरण
82 30-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) आस्थापना औरंगाबाद विभाग उस्मानाबाद या लहान जिल्हयासाठी वाढीव 12 नवीन पदांच्या निर्मितीबाबत
83 30-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) खरीप पिकांची हंगामी पैसेवारी जाहीर करणेबाबत 2012-13 नागपूर अमरावती आणि औरंगाबाद विभाग
84 27-11-2012 अन्न व नागरी पुरवठा विभाग अवर्गीकृत सन 2012-2013 च्या खरीप पणन हंगामाकरीता महाराष्ट्र तांदूळ (भात गिरण्यांवरील वसूल आदेश, 1989 ची अंमलबजावणी
85 26-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) शासकिय जमीन कब्जेहक्काने व भाडेपटटयाने प्रदानासाठी थकित रक्कम यांवर आकारावयाच्या व्याजाकरीता पी.एल.आर. चा दर यांचा संग्रहाचा एकत्रित आदेश
86 26-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) शासकिय जमीन प्रदानाचे आदेश ज समुहातील कार्यासनांनी संकलित करुन शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकण्याबाबत व निवडनस्त्यांची पुर्नबांधणी करण्याबाबत.
87 26-11-2012 माहिती व तंत्रज्ञान अवर्गीकृत मंत्रालयात उपलब्ध वीडीयो कॉन्फरसिंग सुविधेबाबत मार्गदर्शक सुचना
88 23-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) मानीव खरेदी खताच्या फेरफार नोंदी निर्गमित करण्यापूर्वी महसूल विभागातून सबंधितांना पुनश्च नोटीसा न देण्याबाबत
89 23-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) गुंठेवारी योजने अंतर्गत नियमानुकुल करावयाच्या बांधकामाखालील जमिनी भूतपूर्व इनाम / वतनाच्या असल्यास, जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आकारण्यात येणाऱ्या नजराणा रकमेमध्ये सवलत देण्याबाबत.
90 23-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळास सन 2012-13 साठी अनुदान वितरीत करण्याबाबत.
91 22-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) अखिल भारतीय सेवा (कार्यमुल्यांकन अहवाल) नियम-२००७ नुसार भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना त्यांचे कार्यामुल्यांकन अहवाल कळविण्यासाठी करावयाची कार्यपध्दती
92 20-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) दि. 20 डिसेंबर, 2012 रोजी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनद्वारे आयोजित भारत विरुध्द इंग्लंड सामन्याकरीता इंटरनेटद्वारे तिकीट आरक्षण करुन संगणकाद्वारे तसेच प्रत्यक्ष तिकीट केंद्रावर तिकीट विक्री करण्यास मान्यता देण्याबाबत
93 17-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत.
94 09-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) सन 2012-13 या चालू वित्तीय वर्षात राज्यात उघडण्यात आलेल्या जनावरांच्या छावण्यांकरीता एकूण रु.40कोटी इतका निधी अग्रीमामधून वितरित करण्याबाबत...
95 09-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) नागपूर व अमरावती विभाग- वर्ष 2011-12 मध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक बाधित शेतकऱ्यांना उर्वरित मदत देण्यासाठी नागपूर विभागास रु.50 कोटी व अमरावती विभागास रु40 कोटी इतके अर्थसहाय्य देण्याबाबत
96 08-11-2012 नवीन (अवर्गीकृत) 2011-12 करिता कापूस, सोयाबीन, धान पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देणेबाबत
97 08-11-2012 माहिती व तंत्रज्ञान अवर्गीकृत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अन्नधान्य वितरण प्रणालिकेकरिता लागणाऱ्या संगणकासाठी लागणारा निधी अभिहस्तांकित करणेबाबत
98 05-11-2012 अन्न व नागरी पुरवठा विभाग शिधा पत्रिका तिहेरी शिधापत्रिका वितरणाच्या कार्यपध्दतीत बदल/सुधारणा करणे यासाठी समिती गठीत करणेबाबत
99 31-10-2012 नवीन (अवर्गीकृत) गोपनीय अहवाल नस्त्यांची पुनर्बांधणी करण्याबाबत
100 30-10-2012 नवीन (अवर्गीकृत) आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना उणे प्राधिकार पत्रावर देयके काढण्याबाबत वित्तीय वर्ष 2012-2013