• नांवश्रीमती.जे.पी. शेगावकर उर्फ वाघ
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, संगायो, कल्याण न.पा. क्षेत्र
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

05-05-1975

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

कल्याण

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, संगायो, कल्याण न.पा. क्षेत्र  05-08-2011 पासून