• नांवश्री.जे.टी. पाटील
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Deputy Commissioner (R)
  • Emailpatiljotiba6@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

28-04-1961

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

14-08-1987

सध्याची पदस्थापना

Deputy Commissioner  (R) पासून