• नांवजोशी प्रशांत गणपत
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Tahsildar , Election ,MSD
  • Emailprash218@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

08-12-1981

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

09-03-2009

सध्याची पदस्थापना

Tahsildar , Election ,MSD पासून