• नांवश्रीमती.अर्चना एन. मुळे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार व सहा. निवडणूक अधिकारी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-06-1976

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार व सहा. निवडणूक अधिकारी  22-07-2011 पासून