• नांवpawar pradipkumar raosaheb
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना appar tahsildar,navapur
  • Emailpradiprpawar@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

19-08-1991

शैक्षणिक अहर्ता

BE

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नंदुरबार

तालुका

नवापूर

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-2017

सध्याची पदस्थापना

appar tahsildar,navapur पासून