• नांवprakash t vaichal
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना CHAIRMAN CVC AHMEDNAGAR
  • Emailprakashtvaichal@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-02-1964

शैक्षणिक अहर्ता

B.COM.

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

अहमदनगर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

09-03-1994

सध्याची पदस्थापना

CHAIRMAN CVC AHMEDNAGAR पासून