• नांवGanesh Venkatesh Polas
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना जिल्‍हापुरवठा तपासणी अधिकारी,जालना
  • Emailg.polas1109@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

11-09-1972

शैक्षणिक अहर्ता

M.A.

मुळ जिल्हा

जालना

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

जालना

तालुका

जालना

सेवा प्रवेश दिनांक

04-02-1999

सध्याची पदस्थापना

जिल्‍हापुरवठा तपासणी अधिकारी,जालना 30-10-2013 पासून