• नांवपवार प्रदीप लक्ष्मन
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Naib Tahsildar
  • Emailpradippawar172@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-12-1968

शैक्षणिक अहर्ता

B.Com

मुळ जिल्हा

सिंधुदुर्ग

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

अंधेरी

सेवा प्रवेश दिनांक

21-03-1995

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahsildar पासून