• नांवआगे भवानजी आत्माराम
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना SDM Nilanga
  • Emailbhavan.aage44@yahoo.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

08-12-1985

शैक्षणिक अहर्ता

B.A.M.S.

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

निलंगा

सेवा प्रवेश दिनांक

15-04-2013

सध्याची पदस्थापना

SDM Nilanga पासून