• नांवसमीर भिमराव घारे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसिलदार कणकवली
  • Emailsamir.ghareonline@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-01-1974

शैक्षणिक अहर्ता

बी.कॉम.

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

सिंधुदुर्ग

तालुका

कणकवली

सेवा प्रवेश दिनांक

17-07-1995

सध्याची पदस्थापना

तहसिलदार कणकवली पासून