• नांवकुलथे मिलिंद शाळीग्राम
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Naib Tahsildar Sdo Office Shirdi Dist.Ahmednahgar
  • Emailmilindkulthe8@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-05-1977

शैक्षणिक अहर्ता

B.E.(Electronics)

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

अहमदनगर

तालुका

राहता

सेवा प्रवेश दिनांक

12-09-2007

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahsildar Sdo Office Shirdi Dist.Ahmednahgar पासून