• नांवबेल्हेकर सुशील शंकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Probationary
  • Emailsushilbelhekar@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-10-1979

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

चंद्रपूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

Probationary पासून