• नांवखोमणे संदीप केशवराव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना nayab Tahsildar
  • Emailsandeepkhomane4@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-09-1976

शैक्षणिक अहर्ता

BA

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

पोलादपूर

सेवा प्रवेश दिनांक

12-10-2012

सध्याची पदस्थापना

nayab Tahsildar पासून