• नांवपारवे सुनंदा नरसू
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Naib Tahsildar Revenue
  • Emailsdr2882007@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

25-01-1983

शैक्षणिक अहर्ता

M.A.Economics

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

पैठण

सेवा प्रवेश दिनांक

17-04-2013

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahsildar Revenue पासून