• नांवमोरे रोहिणी प्रल्हादराव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (महसूल १), रेणापूर
  • Emailrohinipmore5@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-03-1984

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

रेणापूर

सेवा प्रवेश दिनांक

05-06-2010

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (महसूल १), रेणापूर  05-05-2011 पासून