• नांवअनंत वालास्कर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना RDC Gondia
  • Emailanantawalaskar@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-05-1963

शैक्षणिक अहर्ता

BSc

मुळ जिल्हा

नागपूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

गोंदिया

तालुका

गोंदिया

सेवा प्रवेश दिनांक

14-03-1986

सध्याची पदस्थापना

RDC Gondia पासून